​Twenty One Pilots – Cut My Lip Text Piesne Preklad v Slovensky

I’ll keep on trying
Pokúsim sa ďalej
Might as well
Mohlo by to byť rovnako
If you decide
Ak sa rozhodnete
All is well
Všetko je v poriadku
I’ll keep on trying
Pokúsim sa ďalej
Might as well
Mohlo by to byť rovnako
If you decide
Ak sa rozhodnete
All is well
Všetko je v poriadku

Though I am bruised
Hoci som mrzutý
Face of contusions
Tvár kontúzie
Know I’ll keep moving
Viem, že budem pokračovať
Though I am bruised
Hoci som mrzutý
Face of contusions
Tvár kontúzie
Know I’ll keep moving
Viem, že budem pokračovať
Know I’ll keep moving
Viem, že budem pokračovať

Rust around the rim
Rast okolo okraja
Drink it anyway
Napíšte ju
I cut my lip
Zrezal som si peru
Isn’t what I want
To nie je to, čo chcem
Blood is on my tongue
Krv je na mojom jazyku
I cut my lip
Zrezal som si peru

I keep on going back
Pokračujem ďalej
Even though it’s me I abuse
Aj keď to som ja zneužívam
I’ll keep on going back
Budem pokračovať
Even
i

Though I am bruised
Hoci som mrzutý
Face of contusions
Tvár kontúzie
Know I’ll keep moving
Viem, že budem pokračovať
Though I am bruised
Hoci som mrzutý
Face of contusions
Tvár kontúzie
Know I’ll keep moving
Viem, že budem pokračovať
Know I’ll keep moving
Viem, že budem pokračovať

Rust around the rim
Rast okolo okraja
Drink it anyway
Napíšte ju
I cut my lip
Zrezal som si peru
Isn’t what I want
To nie je to, čo chcem
Blood is on my tongue
Krv je na mojom jazyku
I cut my lip
Zrezal som si peru
Oh, oh
Oh, oh
I cut my lip
Zrezal som si peru
Oh, oh, yeah
Oh, áno

I don’t mind at all
Vôbec mi to nevadí
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
I’m a lion
Som lev
I don’t mind at all
Vôbec mi to nevadí
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
I’m a lion
Som lev
I don’t mind at all
Vôbec mi to nevadí
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
I’m a lion
Som lev

Though I am bruised
Hoci som mrzutý
Face of contusions
Tvár kontúzie
Know I’ll keep moving
Viem, že budem pokračovať
Know I’ll keep moving
Viem, že budem pokračovať

Rust around the rim
Rast okolo okraja
Drink it anyway
Napíšte ju
I cut my lip
Zrezal som si peru
Isn’t what I want
To nie je to, čo chcem
Blood is on my tongue
Krv je na mojom jazyku
I cut my lip
Zrezal som si peru
I cut my lip
Zrezal som si peru

I don’t mind at all
Vôbec mi to nevadí
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
I’m a lion
Som lev
I don’t mind at all
Vôbec mi to nevadí
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
I’m a lion
Som lev
I don’t mind at all
Vôbec mi to nevadí
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
Lean on my pride
Opierajte sa o moju pýchu
I’m a lion
Som lev

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …