5 Seconds of Summer – Best Years lời bài hát phiên âm tiếng việt

You’ve got a million reasons to hesitate
bạn có một triệu lý do để do dự
But darling, the future’s better than yesterday
Nhưng em yêu, tương lai tốt hơn hôm qua
I wasted so much time on people that reminded me of you
Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những người khiến tôi nhớ về bạn
Gave you a million reasons to walk away
Đã cho bạn một triệu lý do để bỏ đi

But I’ll build a house out of the mess and all the broken pieces
Nhưng tôi sẽ xây một ngôi nhà thoát khỏi mớ hỗn độn và tất cả những mảnh vỡ
I’ll make up for all of your tears
Tôi sẽ bù đắp cho tất cả những giọt nước mắt của bạn

I’ll give you the best years
Tôi sẽ cho bạn những năm tốt nhất
I’ll give you the best years
Tôi sẽ cho bạn những năm tốt nhất
Past love, burned out like a cigarette
Tình yêu đã qua, cháy hết mình như điếu thuốc.
I promise, darling, you won’t regret
Anh hứa, em yêu, anh sẽ không hối hận
The best years
Những năm tốt nhất

I wanna hold your hair when you drink too much
Tôi muốn giữ tóc của bạn khi bạn uống quá nhiều
And carry you home when you cannot stand up
Và mang bạn về nhà khi bạn không thể đứng dậy
You did all these things for me when I was half a man for you
Bạn đã làm tất cả những điều này cho tôi khi tôi là một nửa người đàn ông cho bạn
I wanna hold your hand while we’re growing up
Tôi muốn nắm tay bạn khi chúng tôi lớn lên

But I’ll build a house out of the mess and all the broken pieces
Nhưng tôi sẽ xây một ngôi nhà thoát khỏi mớ hỗn độn và tất cả những mảnh vỡ
I’ll make up for all of your tears
Tôi sẽ bù đắp cho tất cả những giọt nước mắt của bạn

I’ll give you the best years
Tôi sẽ cho bạn những năm tốt nhất
I’ll give you the best years
Tôi sẽ cho bạn những năm tốt nhất
Past love, burned out like a cigarette
Tình yêu đã qua, cháy hết mình như điếu thuốc.
I promise, darling, you won’t regret
Anh hứa, em yêu, anh sẽ không hối hận
The best years
Những năm tốt nhất
The best years
Những năm tốt nhất

I’ll give you the best years
Tôi sẽ cho bạn những năm tốt nhất
I’ll give you the best years
Tôi sẽ cho bạn những năm tốt nhất
Past love, burned out like a cigarette
Tình yêu đã qua, cháy hết mình như điếu thuốc.
I promise, darling, you won’t regret
Anh hứa, em yêu, anh sẽ không hối hận
The best years
Những năm tốt nhất
I’ll give you the best years
Tôi sẽ cho bạn những năm tốt nhất

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …