5 Seconds of Summer – Best Years Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

You’ve got a million reasons to hesitate
masz milion powodów, by się wahać
But darling, the future’s better than yesterday
Ale kochanie, przyszłość jest lepsza niż wczoraj
I wasted so much time on people that reminded me of you
Zmarnowałem tyle czasu na ludzi, którzy przypominali mi o tobie
Gave you a million reasons to walk away
Dał ci milion powodów do odejścia

But I’ll build a house out of the mess and all the broken pieces
Ale zbuduję dom z bałaganu i wszystkich połamanych elementów
I’ll make up for all of your tears
Wyrównam wszystkie twoje łzy

I’ll give you the best years
Dam ci najlepsze lata
I’ll give you the best years
Dam ci najlepsze lata
Past love, burned out like a cigarette
Przeszłość miłości, wypalona jak papieros
I promise, darling, you won’t regret
Obiecuję, kochanie, nie pożałujesz
The best years
Najlepsze lata

I wanna hold your hair when you drink too much
Chcę trzymać twoje włosy, kiedy pijesz za dużo
And carry you home when you cannot stand up
I zabierz cię do domu, gdy nie będziesz w stanie wstać
You did all these things for me when I was half a man for you
Zrobiłeś dla mnie te wszystkie rzeczy, kiedy byłem dla ciebie pół mężczyzną
I wanna hold your hand while we’re growing up
Chcę trzymać cię za rękę, gdy dorastamy

But I’ll build a house out of the mess and all the broken pieces
Ale zbuduję dom z bałaganu i wszystkich połamanych elementów
I’ll make up for all of your tears
Wyrównam wszystkie twoje łzy

I’ll give you the best years
Dam ci najlepsze lata
I’ll give you the best years
Dam ci najlepsze lata
Past love, burned out like a cigarette
Przeszłość miłości, wypalona jak papieros
I promise, darling, you won’t regret
Obiecuję, kochanie, nie pożałujesz
The best years
Najlepsze lata
The best years
Najlepsze lata

I’ll give you the best years
Dam ci najlepsze lata
I’ll give you the best years
Dam ci najlepsze lata
Past love, burned out like a cigarette
Przeszłość miłości, wypalona jak papieros
I promise, darling, you won’t regret
Obiecuję, kochanie, nie pożałujesz
The best years
Najlepsze lata
I’ll give you the best years
Dam ci najlepsze lata

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …