5 Seconds of Summer – Best Years Text Písně Překlad v Český

You’ve got a million reasons to hesitate
máte milion důvodů, proč váhat
But darling, the future’s better than yesterday
Ale drahoušku, budoucnost je lepší než včera
I wasted so much time on people that reminded me of you
Ztratil jsem tolik času na lidi, kteří mi připomněli
Gave you a million reasons to walk away
Dal jsem vám milion důvodů, proč odejít

But I’ll build a house out of the mess and all the broken pieces
Ale postavím dům z nepořádku a ze všech rozbitých kusů
I’ll make up for all of your tears
Vyhradím vám všechny vaše slzy

I’ll give you the best years
Dám ti nejlepší roky
I’ll give you the best years
Dám ti nejlepší roky
Past love, burned out like a cigarette
Milovaná minulost, vyhořela jako cigareta
I promise, darling, you won’t regret
Slibuji, drahoušku, nebudeš litovat
The best years
Nejlepší roky

I wanna hold your hair when you drink too much
Chci vám držet vlasy, když pijete příliš mnoho
And carry you home when you cannot stand up
A vezměte vás domů, když se nemůžete postavit
You did all these things for me when I was half a man for you
Všechny tyhle věci jsi pro mě udělal, když jsem pro tebe byl napůl muž
I wanna hold your hand while we’re growing up
Chci držet tvou ruku, když rosteme

But I’ll build a house out of the mess and all the broken pieces
Ale postavím dům z nepořádku a ze všech rozbitých kusů
I’ll make up for all of your tears
Vyhradím vám všechny vaše slzy

I’ll give you the best years
Dám ti nejlepší roky
I’ll give you the best years
Dám ti nejlepší roky
Past love, burned out like a cigarette
Milovaná minulost, vyhořela jako cigareta
I promise, darling, you won’t regret
Slibuji, drahoušku, nebudeš litovat
The best years
Nejlepší roky
The best years
Nejlepší roky

I’ll give you the best years
Dám ti nejlepší roky
I’ll give you the best years
Dám ti nejlepší roky
Past love, burned out like a cigarette
Milovaná minulost, vyhořela jako cigareta
I promise, darling, you won’t regret
Slibuji, drahoušku, nebudeš litovat
The best years
Nejlepší roky
I’ll give you the best years
Dám ti nejlepší roky

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …