5 Seconds of Summer – High Text Písně Český Překlad

Check, two
Zkontrolujte, dva

I hope you think of me high
Doufám, že na mě myslíš velmi vysoko
I hope you think of me highly
Doufám, že na mě myslíš velmi vysoko
When you’re with someone else
Když jste s někým jiným
I know your friends all lie
Vím, že všichni vaši přátelé lžou
I know your friends don’t like me
Vím, že mě vaši přátelé nemají rádi
They want you for themselves
Chtějí, abyste s nimi byli

Today, I called to tell you that I’m changing
Dnes jsem volal, abych vám řekl, že se měním
But I don’t think you have enough respect to see me try
Ale nemyslím si, že máte dost úcty, abyste mě viděli vyzkoušet
I’ve been waking up in different spaces
Probouzel jsem se v různých prostorech
And I think that my heart is built to last more than a night
A myslím si, že mé srdce je postaveno tak, aby vydrželo déle než noc

I need to stop letting me down, down, down, down, down
Musím se zastavit
I need to stop letting me down, down, down, down, down
Musím se zastavit

I hope you think of me high
Doufám, že na mě myslíš velmi vysoko
I hope you think of me highly
Doufám, že na mě myslíš velmi vysoko
When you’re with someone else
Když jste s někým jiným
I know your friends all lie
Vím, že všichni vaši přátelé lžou
I know your friends don’t like me
Vím, že mě vaši přátelé nemají rádi
They want you for themselves
Chtějí, abyste s nimi byli

I know I’ll never meet your expectations (Ah, ah)
Vím, že nikdy nesplním vaše očekávání
But the picture that you paint of me looks better in your mind
Ale obrázek, který ode mě vymalováte, vypadá ve vaší mysli lépe
Now every step I take with hesitation (Ah, ah)
Nyní každý krok s váháním podniknu
And I’ll always miss the memories of the mornings we were high
A vždy mi budou chybět vzpomínky na rána, kdy jsme byli vysoko

I need to stop letting me down, down, down, down, down
Musím se zastavit
I need to stop letting me down, down, down, down, down
Musím se zastavit

I hope you think of me high
Doufám, že na mě myslíš velmi vysoko
I hope you think of me highly
Doufám, že na mě myslíš velmi vysoko
When you’re with someone else
Když jste s někým jiným
I know your friends all lie
Vím, že všichni vaši přátelé lžou
I know your friends don’t like me
Vím, že mě vaši přátelé nemají rádi
They want you for themselves
Chtějí, abyste s nimi byli

Da-da-da, da-da-da-da-da
Da-da-da, da-da-da-da-da
Da-da-da, ooh
Da-da-da, oh
When you’re with someone else
Když jste s někým jiným
Da-da-da, da-da-da-da-da
Da-da-da, da-da-da-da-da
Da-da-da, ooh
Da-da-da, oh
They want you for themselves
Chtějí tě pro sebe

I hope you think of me high
Doufám, že na mě myslíš vysoko
I hope you think of me highly
Doufám, že na mě velmi myslíš
When you’re with someone else
Když jste s někým jiným

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …