5 Seconds of Summer – Lonely Heart şarkı sözleri türkçe çeviri

One, two, three
Bir, iki, üç

Your type of mind, so hard to find
Zihin türün, bulmak çok zor
Native of mine, you’re just my kind
Yerli olanım, sen sadece benim tarzımsın
Down on my knees, I’ll always follow
Dizlerimin üstüne, her zaman takip edeceğim
I promise you until the end of time
Sana zamanın sonuna kadar söz veriyorum
Our house on fire, we’re burnin’
Evimiz yanıyor, yanıyoruz
We dance, inside you’re hurtin’
Dans ediyoruz, içinizde acıtıyor
If you leave me in the mornin’
Beni sabah bırakırsan
I’ll have such a
Böyle bir şeye sahip olacağım

Such a lonely heart, oh woah
Böyle yalnız bir kalp
Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Böyle yalnız bir kalp
If you can’t find another reason to stay
Kalmak için başka bir neden bulamazsan
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Sonra hep yalnız bir kalbe sahip olacağımı biliyorum
Heart, oh woah (Oh woah)
kalp
Heart
kalp

Your precious heart, can’t watch it break (Ooh, ooh)
Değerli kalbin kırılmasını izleyemiyorum
So I close my eyes while you walk away, mmm (Ooh, ooh)
Böylece sen giderken gözlerimi kapatıyorum
Can I have a second chance?
İkinci bir şansım olabilir mi?
Can I have another dance?
Başka bir dansım olabilir mi?
Can I start another life with you? Yeah (Oh)
Seninle başka bir hayata başlayabilir miyim? Evet
When I wake up in a haze and I haven’t slept in days
Bir sisin içinde uyandığımda ve günlerdir uyumadığımda
You’re a thousand miles away with
senle binlerce mil uzaktasın

Such a lonely heart, oh woah
Böyle yalnız bir kalp
Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Böyle yalnız bir kalp
If you can’t find another reason to stay
Kalmak için başka bir neden bulamazsan
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Sonra hep yalnız bir kalbe sahip olacağımı biliyorum
Heart, oh woah (Oh woah)
kalp
Heart
kalp

Lonely, it ain’t nothin’ new
Yalnız, yeni bir şey değil
Nothin’ new to me, nothin’ new to you (Oh woah)
Benim için yeni bir şey yok, senin için yeni bir şey yok
Lonely, it ain’t nothin’ new
Yalnız, yeni bir şey değil
Nothin’ new to me, nothin’ new to you
Benim için yeni bir şey yok, senin için yeni bir şey yok
Lonely, it ain’t nothin’ new
Yalnız, yeni bir şey değil
Nothin’ new to me, nothin’ new to you (Oh woah)
Benim için yeni bir şey yok, senin için yeni bir şey yok
Lonely, it ain’t nothin’ new
Yalnız, yeni bir şey değil
Nothin’ new to me, nothin’ new to you
Benim için yeni bir şey yok, senin için yeni bir şey yok

Heart, oh-oh-oh
kalp

Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Böyle yalnız bir kalp
If you can’t find another reason to stay
Kalmak için başka bir neden bulamazsan
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Sonra hep yalnız bir kalbe sahip olacağımı biliyorum
Heart, oh woah (Oh woah)
kalp
Heart
kalp