5 Seconds of Summer – Lonely Heart Songtekst Vertaling Nederlands

One, two, three
Een twee drie

Your type of mind, so hard to find
Jouw type geest, zo moeilijk te vinden
Native of mine, you’re just my kind
Een inwoner van mij, je bent gewoon mijn soort
Down on my knees, I’ll always follow
Op mijn knieën zal ik altijd volgen
I promise you until the end of time
Ik beloof je tot het einde der tijden
Our house on fire, we’re burnin’
Ons huis staat in brand, we branden
We dance, inside you’re hurtin’
We dansen, van binnen heb je pijn
If you leave me in the mornin’
Als je me morgen verlaat
I’ll have such a
Ik zal zo’n hebben

Such a lonely heart, oh woah
Zo’n eenzaam hart
Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Zo’n eenzaam hart
If you can’t find another reason to stay
Als je geen andere reden kunt vinden om te blijven
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Dan weet ik dat ik altijd een eenzaam hart zal hebben
Heart, oh woah (Oh woah)
Hart
Heart
Hart

Your precious heart, can’t watch it break (Ooh, ooh)
Je dierbare hart, kan het niet zien breken
So I close my eyes while you walk away, mmm (Ooh, ooh)
Dus sluit ik mijn ogen terwijl jij wegloopt
Can I have a second chance?
Krijg ik een tweede kans?
Can I have another dance?
Mag ik nog een dans?
Can I start another life with you? Yeah (Oh)
Kan ik met jou een ander leven beginnen? Ja
When I wake up in a haze and I haven’t slept in days
Als ik wakker word in een waas en ik al dagen niet heb geslapen
You’re a thousand miles away with
waarmee u duizend mijlen ver weg bent

Such a lonely heart, oh woah
Zo’n eenzaam hart
Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Zo’n eenzaam hart
If you can’t find another reason to stay
Als je geen andere reden kunt vinden om te blijven
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Dan weet ik dat ik altijd een eenzaam hart zal hebben
Heart, oh woah (Oh woah)
Hart
Heart
Hart

Lonely, it ain’t nothin’ new
Eenzaam, het is niets nieuws
Nothin’ new to me, nothin’ new to you (Oh woah)
Niets nieuws voor mij, niets nieuws voor jou
Lonely, it ain’t nothin’ new
Eenzaam, het is niets nieuws
Nothin’ new to me, nothin’ new to you
Niets nieuws voor mij, niets nieuws voor jou
Lonely, it ain’t nothin’ new
Eenzaam, het is niets nieuws
Nothin’ new to me, nothin’ new to you (Oh woah)
Niets nieuws voor mij, niets nieuws voor jou
Lonely, it ain’t nothin’ new
Eenzaam, het is niets nieuws
Nothin’ new to me, nothin’ new to you
Niets nieuws voor mij, niets nieuws voor jou

Heart, oh-oh-oh
Hart

Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)
Zo’n eenzaam hart
If you can’t find another reason to stay
Als je geen andere reden kunt vinden om te blijven
Then I know I’m gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely
Dan weet ik dat ik altijd een eenzaam hart zal hebben
Heart, oh woah (Oh woah)
Hart
Heart
Hart