5 Seconds of Summer – Lover Of Mine Text Písně Překlad v Český

Lover of mine, maybe we’ll take some time
Milovník, možná si budeme nějakou dobu trvat
Kaleidoscope mind gets in the way
Kaleidoskopová mysl se dostane do cesty
Hope and I pray, darling, that you will stay
Doufám a modlíme se, miláčku, abys zůstal
Butterfly lies, chase them away, mmm
Motýl leží, pronásledujte je

Dance around the living room
Tanec kolem obývacího pokoje
Lose me in the sight of you
Ztratit mě před očima
I’ve seen the red, I’ve seen the blue
Viděl jsem červenou, viděl jsem modrou
Take all of me
Vezměte mě všechny
Deep to where your secrets hide
Hluboko tam, kde jsou vaše tajemství skrytá
Where we’ve been a thousand times
Kde jsme byli tisíckrát
Swallow every single lie
Spolkněte každou lež
Take all of me
Vezměte mě všechny

I’ll never give you away
Nikdy tě nedám pryč
‘Cause I already made that mistake
Protože už jsem udělal tu chybu
If my name never fell off your lips again
Pokud moje jméno už nikdy nespadlo z vašich rtů
I know it’d be such a shame
Vím, že by to byla taková ostuda
When I take a look at my life and all of my crimes
Když se podívám na svůj život a všechny své zločiny
You’re the only thing that I think I got right
jsi jediná věc, o které si myslím, že mám pravdu
I’ll never give you away
Nikdy tě nedám pryč
‘Cause I already made, already made that mistake
Protože už jsem udělal tu chybu

Lover of mine, I know you’re colourblind
Moje milenka, vím, že jste slepí
I watched the world fall from your eyes, ooh
Díval jsem se, jak vám svět padal z očí
All my regrets and things you can’t forget
Všechny mé lítosti a věci, na které nemůžete zapomenout
Light them all up, kiss them goodbye
Rozsviťte je všechny, rozloučte se s nimi

Dance around the living room
Tanec kolem obývacího pokoje
Lose me in the sight of you
Ztratit mě před očima
I’ve seen the red, I’ve seen the blue
Viděl jsem červenou, viděl jsem modrou
Take all of me
Vezměte mě všechny
Deep to where your secrets hide
Hluboko tam, kde jsou vaše tajemství skrytá
Where we’ve been a thousand times
Kde jsme byli tisíckrát
Swallow every single lie
Spolkněte každou lež
Take all of me
Vezměte mě všechny

I’ll never give you away
Nikdy tě nedám pryč
‘Cause I already made that mistake
Protože už jsem udělal tu chybu
If my name never fell off your lips again
Pokud moje jméno už nikdy nespadlo z vašich rtů
I know it’d be such a shame
Vím, že by to byla taková ostuda
When I take a look at my life and all of my crimes
Když se podívám na svůj život a všechny své zločiny
You’re the only thing that I think I got right
jsi jediná věc, o které si myslím, že mám pravdu
I’ll never give you away
Nikdy tě nedám pryč
‘Cause I already made, already made that mistake
Protože už jsem udělal tu chybu

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …