5 Seconds of Summer – Not In The Same Way Songtekst Vertaling Nederlands

Drink all night, never sleep
Drink de hele nacht, slaap nooit
You say, “Go,” I won’t leave
U zegt: “Ga”, ik ga niet weg
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Rip my heart out and leave
Scheur mijn hart eruit en vertrek
On the floor, watch me bleed
Kijk op de vloer hoe ik bloed
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier

Not today
Niet vandaag
Mascara’s runnin’ down your face again
Mascara loopt weer over je gezicht
I can feel it comin’ down on me
Ik voel het op me neerkomen
Hurricane is her name, we’re good at this game, game
Orkaan is haar naam, we zijn goed in dit spel, spel

We f*ck and we fight, then you call me a psycho
We houden van en we vechten, dan noem je me een psychopaat
I walk out the door, but you won’t let me let go
Ik loop de deur uit, maar je laat me niet loslaten
Tumblin’ around, throwin’ rocks at your window
Tuimelen rond, stenen naar je raam gooien
But I can’t forget you, and I always let you
Maar ik kan je niet vergeten, en ik laat je altijd

Drink all night, never sleep
Drink de hele nacht, slaap nooit
You say, “Go,” I won’t leave
U zegt: “Ga”, ik ga niet weg
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Rip my heart out and leave
Scheur mijn hart eruit en vertrek
On the floor, watch me bleed
Kijk op de vloer hoe ik bloed
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Drink all night, never sleep
Drink de hele nacht, slaap nooit
You say, “Go,” I won’t leave
U zegt: “Ga”, ik ga niet weg
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Rip my heart out and leave
Scheur mijn hart eruit en vertrek
On the floor, watch me bleed
Kijk op de vloer hoe ik bloed
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier

Not today
Niet vandaag
I’m wakin’ up to my mistakes again
Ik word weer wakker van mijn fouten
I know you love to point them out
Ik weet dat je ze graag aanwijst
Baby, I’m sick of sadness and you’re sick of Xanax
Schatje, ik ben het verdriet beu en jij bent het angstmedicijn zat
We’re good at this game, game
we zijn goed in dit spel, spel

We f*ck and we fight, then you call me a psycho
We houden van en we vechten, dan noem je me een psychopaat
I walk out the door, but you won’t let me let go
Ik loop de deur uit, maar je laat me niet loslaten
Tumblin’ around, throwin’ rocks at your window
Tuimelen rond, stenen naar je raam gooien
But I can’t forget you, and I always let you
Maar ik kan je niet vergeten, en ik laat je altijd

Drink all night, never sleep
Drink de hele nacht, slaap nooit
You say, “Go,” I won’t leave
U zegt: “Ga”, ik ga niet weg
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Rip my heart out and leave
Scheur mijn hart eruit en vertrek
On the floor, watch me bleed
Kijk op de vloer hoe ik bloed
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Drink all night, never sleep
Drink de hele nacht, slaap nooit
You say, “Go,” I won’t leave
U zegt: “Ga”, ik ga niet weg
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Rip my heart out and leave
Scheur mijn hart eruit en vertrek
On the floor, watch me bleed
Kijk op de vloer hoe ik bloed
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier

Way
Manier
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Way
Manier
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier

I never wanna lie to you
Ik wil nooit tegen je liegen
But I can’t say no to you
Maar ik kan geen nee tegen je zeggen
I know you think I’m bulletproof
Ik weet dat je denkt dat ik kogelvrij ben
But you know how to hurt me too
Maar je weet ook hoe je me pijn moet doen
In the dark, we’re black and white
In het donker zijn we zwart en wit
In the morning, colourblind
‘S Morgens kleurenblind
Leave your mark with every bite
Laat bij elke hap je sporen achter
Then everything’s alright
Dan is alles in orde
When you tell me you love me
Als je me vertelt dat je van me houdt
Then you wanna leave me
Dan wil je me verlaten
Pouring your pills down the sink
Je pillen in de gootsteen gieten
Sayin’ it’s not what you think
Zeggen dat het niet is wat je denkt
Don’t know if I love you
Ik weet niet of ik van je hou
Don’t know if I hate you
Ik weet niet of ik je haat
But I can’t forget you, and I’ll always let you
Maar ik kan je niet vergeten en ik zal je altijd toestaan

Drink all night, never sleep
Drink de hele nacht, slaap nooit
You say, “Go,” I won’t leave
U zegt: “Ga”, ik ga niet weg
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Rip my heart out and leave
Scheur mijn hart eruit en vertrek
On the floor, watch me bleed
Kijk op de vloer hoe ik bloed
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Drink all night, never sleep
Drink de hele nacht, slaap nooit
You say, “Go,” I won’t leave
U zegt: “Ga”, ik ga niet weg
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Rip my heart out and leave
Scheur mijn hart eruit en vertrek
On the floor, watch me bleed
Kijk op de vloer hoe ik bloed
I love you, you love me
Ik hou van jou Jij houdt van mij
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier

Way
Manier
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier
Way
Manier
But not in the same way
Maar niet op dezelfde manier

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …