5 Seconds of Summer – Not In The Same Way Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Drink all night, never sleep
Pij całą noc, nigdy nie śpij
You say, “Go,” I won’t leave
Mówicie: „Idź”, nie odejdę
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Rip my heart out and leave
Rozerwij mi serce i wyjdź
On the floor, watch me bleed
Na podłodze obserwuj, jak krwawię
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób

Not today
Nie dzisiaj
Mascara’s runnin’ down your face again
Tusz do rzęs znów spływa ci po twarzy
I can feel it comin’ down on me
Czuję, jak to spada na mnie
Hurricane is her name, we’re good at this game, game
Hurricane to jej imię, jesteśmy dobrzy w tej grze, grze

We f*ck and we fight, then you call me a psycho
Kochamy i walczymy, wtedy nazywacie mnie psychopatą
I walk out the door, but you won’t let me let go
Wychodzę za drzwi, ale nie pozwalasz mi odejść
Tumblin’ around, throwin’ rocks at your window
Krążąc dookoła, rzucając kamieniami w okno
But I can’t forget you, and I always let you
Ale nie mogę cię zapomnieć i zawsze ci na to pozwalam

Drink all night, never sleep
Pij całą noc, nigdy nie śpij
You say, “Go,” I won’t leave
Mówicie: „Idź”, nie odejdę
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Rip my heart out and leave
Rozerwij mi serce i wyjdź
On the floor, watch me bleed
Na podłodze obserwuj, jak krwawię
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Drink all night, never sleep
Pij całą noc, nigdy nie śpij
You say, “Go,” I won’t leave
Mówicie: „Idź”, nie odejdę
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Rip my heart out and leave
Rozerwij mi serce i wyjdź
On the floor, watch me bleed
Na podłodze obserwuj, jak krwawię
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób

Not today
Nie dzisiaj
I’m wakin’ up to my mistakes again
Znowu budzę się na swoich błędach
I know you love to point them out
Wiem, że lubisz je podkreślać
Baby, I’m sick of sadness and you’re sick of Xanax
Kochanie, mam dość smutku, a ty masz dość leków na lęk
We’re good at this game, game
jesteśmy dobrzy w tej grze, grze

We f*ck and we fight, then you call me a psycho
Kochamy i walczymy, wtedy nazywacie mnie psychopatą
I walk out the door, but you won’t let me let go
Wychodzę za drzwi, ale nie pozwalasz mi odejść
Tumblin’ around, throwin’ rocks at your window
Krążąc dookoła, rzucając kamieniami w okno
But I can’t forget you, and I always let you
Ale nie mogę cię zapomnieć i zawsze ci na to pozwalam

Drink all night, never sleep
Pij całą noc, nigdy nie śpij
You say, “Go,” I won’t leave
Mówicie: „Idź”, nie odejdę
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Rip my heart out and leave
Rozerwij mi serce i wyjdź
On the floor, watch me bleed
Na podłodze obserwuj, jak krwawię
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Drink all night, never sleep
Pij całą noc, nigdy nie śpij
You say, “Go,” I won’t leave
Mówicie: „Idź”, nie odejdę
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Rip my heart out and leave
Rozerwij mi serce i wyjdź
On the floor, watch me bleed
Na podłodze obserwuj, jak krwawię
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób

Way
Droga
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Way
Droga
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób

I never wanna lie to you
Nigdy nie chcę cię okłamywać
But I can’t say no to you
Ale nie mogę ci odmówić
I know you think I’m bulletproof
Wiem, że myślisz, że jestem kuloodporny
But you know how to hurt me too
Ale ty też wiesz, jak mnie zranić
In the dark, we’re black and white
W ciemności jesteśmy czarno-biali
In the morning, colourblind
Rano ślepy na kolory
Leave your mark with every bite
Zostaw swój ślad przy każdym kęsie
Then everything’s alright
Więc wszystko jest w porządku
When you tell me you love me
Kiedy mi mówisz, że mnie kochasz
Then you wanna leave me
Więc chcesz mnie zostawić
Pouring your pills down the sink
Wlewanie tabletek do zlewu
Sayin’ it’s not what you think
Mówiąc, że to nie to, co myślisz
Don’t know if I love you
Nie wiem czy cię kocham
Don’t know if I hate you
Nie wiem czy cię nienawidzę
But I can’t forget you, and I’ll always let you
Ale nie mogę cię zapomnieć i zawsze ci pozwolę

Drink all night, never sleep
Pij całą noc, nigdy nie śpij
You say, “Go,” I won’t leave
Mówicie: „Idź”, nie odejdę
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Rip my heart out and leave
Rozerwij mi serce i wyjdź
On the floor, watch me bleed
Na podłodze obserwuj, jak krwawię
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Drink all night, never sleep
Pij całą noc, nigdy nie śpij
You say, “Go,” I won’t leave
Mówicie: „Idź”, nie odejdę
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Rip my heart out and leave
Rozerwij mi serce i wyjdź
On the floor, watch me bleed
Na podłodze obserwuj, jak krwawię
I love you, you love me
Ja cię kocham, ty mnie kochasz
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób

Way
Droga
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób
Way
Droga
But not in the same way
Ale nie w ten sam sposób

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …