5 Seconds of Summer – Red Desert Songtekst Vertaling Nederlands

Red, red desert, heal our blues
Rode, rode woestijn, genees onze blues
I’d dive deeper for you
Ik zou dieper voor je duiken
What a blessing to feel your love
Wat een zegen om je liefde te voelen
Twilight moments with you
Twilight-momenten met jou

I’ve been asleep so long, I’m so far away
Ik heb zo lang geslapen, ik ben zo ver weg
Visions I see are strong, I hear what they say
Visioenen die ik zie zijn sterk, ik hoor wat ze zeggen
Won’t you leave all your fears at the edge of the world?
Laat je niet al je angsten aan de rand van de wereld achter?
I’ll tell you again like I told you before
Ik zal het je nog een keer vertellen, zoals ik je eerder vertelde
I’ve been asleep so long, wasting away
Ik heb zo lang geslapen, wegkwijnend

Tell me, would you pack up all your bags, stay true to North?
Zeg me, wil je al je koffers inpakken, trouw blijven aan North?
You’re the only one I’d do this for
jij bent de enige waarvoor ik dit zou doen

Red, red desert, heal our blues
Rode, rode woestijn, genees onze blues
I’d dive deeper for you
Ik zou dieper voor je duiken
What a blessing to feel your love
Wat een zegen om je liefde te voelen
Twilight moments with you
Twilight-momenten met jou

It doesn’t take too long (Ah) to heal and replace (Ah)
Het duurt niet lang om te genezen en te vervangen
The demons we’re running from (Ah), they’re begging to stay
De demonen waar we voor vluchten, smeken om te blijven

Tell me, would you pack up all your bags, stay true to North?
Zeg me, wil je al je koffers inpakken, trouw blijven aan North?
You’re the only one I’d do this for
jij bent de enige waarvoor ik dit zou doen

Red, red desert, heal our blues
Rode, rode woestijn, genees onze blues
I’d dive deeper for you
Ik zou dieper voor je duiken
What a blessing to feel your love
Wat een zegen om je liefde te voelen
Twilight moments with you
Twilight-momenten met jou

Red
Rood
Red
Rood
Red, red
Rood rood
Red, red
Rood rood

Red, red desert, heal our blues
Rode, rode woestijn, genees onze blues
I’d dive deeper for you
Ik zou dieper voor je duiken
(Diving deeper for you, diving deeper for you)
(Dieper duiken voor jou, dieper duiken voor jou)
What a blessing to feel your love
Wat een zegen om je liefde te voelen
Twilight moments with you
Twilight-momenten met jou
(All these moments with you, all these moments with you)
(Al deze momenten met jou, al deze momenten met jou)

Pack up all your bags, stay true to North
Pak al je koffers in, blijf trouw aan North
You’re the only one I’d do this for
jij bent de enige waarvoor ik dit zou doen
Red, red desert, heal our blues
Rode, rode woestijn, genees onze blues
I’d dive deeper for you
Ik zou dieper voor je duiken

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …