5 Seconds of Summer – Red Desert Text Písně Překlad v Český

Red, red desert, heal our blues
Červená, červená poušť, uzdravuje naše blues
I’d dive deeper for you
Ponořil bych se pro tebe hlouběji
What a blessing to feel your love
Jaké požehnání cítit vaši lásku
Twilight moments with you
Twilight momenty s vámi

I’ve been asleep so long, I’m so far away
Spal jsem tak dlouho, jsem tak daleko
Visions I see are strong, I hear what they say
Vidění, které vidím, jsou silné, slyším, co říkají
Won’t you leave all your fears at the edge of the world?
Nenecháš všechny své obavy na okraji světa?
I’ll tell you again like I told you before
Řeknu vám to znovu, jak jsem vám už řekl
I’ve been asleep so long, wasting away
Spal jsem tak dlouho a plýtval pryč

Tell me, would you pack up all your bags, stay true to North?
Řekněte mi, sbalil byste všechny své tašky, zůstaňte věrni severu?
You’re the only one I’d do this for
jsi jediný, pro kterého bych to udělal

Red, red desert, heal our blues
Červená, červená poušť, uzdravuje naše blues
I’d dive deeper for you
Ponořil bych se pro tebe hlouběji
What a blessing to feel your love
Jaké požehnání cítit vaši lásku
Twilight moments with you
Twilight momenty s vámi

It doesn’t take too long (Ah) to heal and replace (Ah)
Léčení a nahrazování netrvá příliš dlouho
The demons we’re running from (Ah), they’re begging to stay
Démoni, ze kterých utíkáme, prosí, aby zůstali

Tell me, would you pack up all your bags, stay true to North?
Řekněte mi, sbalil byste všechny své tašky, zůstaňte věrni severu?
You’re the only one I’d do this for
jsi jediný, pro kterého bych to udělal

Red, red desert, heal our blues
Červená, červená poušť, uzdravuje naše blues
I’d dive deeper for you
Ponořil bych se pro tebe hlouběji
What a blessing to feel your love
Jaké požehnání cítit vaši lásku
Twilight moments with you
Twilight momenty s vámi

Red
Červené
Red
Červené
Red, red
Červená, červená
Red, red
Červená, červená

Red, red desert, heal our blues
Červená, červená poušť, uzdravuje naše blues
I’d dive deeper for you
Ponořil bych se pro tebe hlouběji
(Diving deeper for you, diving deeper for you)
(Potápění hlouběji pro vás, potápění hlouběji pro vás)
What a blessing to feel your love
Jaké požehnání cítit vaši lásku
Twilight moments with you
Twilight momenty s vámi
(All these moments with you, all these moments with you)
(Všechny tyto okamžiky s vámi, všechny tyto okamžiky s vámi)

Pack up all your bags, stay true to North
Sbalte všechny své tašky, zůstaňte věrni severu
You’re the only one I’d do this for
jsi jediný, pro kterého bych to udělal
Red, red desert, heal our blues
Červená, červená poušť, uzdravuje naše blues
I’d dive deeper for you
Ponořil bych se pro tebe hlouběji

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …