5 Seconds of Summer – Teeth Songtekst Vertaling in Nederlands

Some days, you’re the only thing I know
Sommige dagen ben je het enige dat ik weet
Only thing that’s burning when the nights grow cold
Het enige dat brandt als de nachten koud zijn
Can’t look away, can’t look away
Kan niet wegkijken, kan niet wegkijken
Beg you to stay, beg you to stay, yeah
Smeek je om te blijven, smeek je om te blijven, ja
Sometimes, you’re a stranger in my bed
Soms ben je een vreemdeling in mijn bed
Don’t know if you love me or you want me dead
Weet niet of je van me houdt of dat je me dood wilt
Push me away, push me away
Duw me weg, duw me weg
Then beg me to stay, beg me to stay, yeah
Smeek me dan om te blijven, smeek me om te blijven, ja

Call me in the morning to apologize
Bel me ‘s ochtends om me te verontschuldigen
Every little lie gives me butterflies
Elke kleine leugen geeft me vlinders
Something in the way you’re looking through my eyes
Iets in de manier waarop je door mijn ogen kijkt
Don’t know if I’m gonna make it out alive
Ik weet niet of ik nog zal leven nadat ik erdoorheen ben gegaan

Fight so dirty, but your love so sweet
Je gevecht is zo vies, maar je liefde is zo lief
Talk so pretty, but your heart got teeth
Je praat zo mooi, maar je hart heeft tanden
Late night devil, put your hands on me
Je bent een nachtduivel, leg je handen op mij
And never, never, never ever let go
En nooit, nooit, nooit loslaten
Fight so dirty, but your love so sweet
Je gevecht is zo vies, maar je liefde is zo lief
Talk so pretty, but your heart got teeth
Je praat zo mooi, maar je hart heeft tanden
Late night devil, put your hands on me
Je bent een nachtduivel, leg je handen op mij
And never, never, never ever let go
En nooit, nooit, nooit loslaten

Some days, you’re the best thing in my life
Sommige dagen ben je het beste in mijn leven
Sometimes when I look at you, I see my wife
Soms als ik naar je kijk, zie ik mijn vrouw
Then you turn into somebody I don’t know
Dan verander je in iemand die ik niet ken
And you push me away, push me away, yeah
En je duwt me weg, duwt me weg, ja

Call me in the morning to apologize
Bel me ‘s ochtends om me te verontschuldigen
Every little lie gives me butterflies
Elke kleine leugen geeft me vlinders
Something in the way you’re looking through my eyes
Iets in de manier waarop je door mijn ogen kijkt
Don’t know if I’m gonna make it out alive
Ik weet niet of ik nog zal leven nadat ik erdoorheen ben gegaan

Fight so dirty, but your love so sweet
Je gevecht is zo vies, maar je liefde is zo lief
Talk so pretty, but your heart got teeth
Je praat zo mooi, maar je hart heeft tanden
Late night devil, put your hands on me
Je bent een nachtduivel, leg je handen op mij
And never, never, never ever let go
En nooit, nooit, nooit loslaten
Fight so dirty, but your love so sweet
Je gevecht is zo vies, maar je liefde is zo lief
Talk so pretty, but your heart got teeth
Je praat zo mooi, maar je hart heeft tanden
Late night devil, put your hands on me
Je bent een nachtduivel, leg je handen op mij
And never, never, never ever let go
En nooit, nooit, nooit loslaten

Blood on my shirt, rose in my hand
Bloed op mijn shirt en steeg in mijn hand
You’re looking at me like you don’t know who I am
je kijkt naar me alsof je niet weet wie ik ben
Blood on my shirt, heart in my hand
Bloed op mijn shirt, hart in mijn hand
Still beating
Het hart klopt nog steeds

Fight so dirty, but your love so sweet
Je gevecht is zo vies, maar je liefde is zo lief
Talk so pretty, but your heart got teeth
Je praat zo mooi, maar je hart heeft tanden
Late night devil, put your hands on me
Je bent een nachtduivel, leg je handen op mij
And never, never, never ever let go
En nooit, nooit, nooit loslaten
Fight so dirty, but your love so sweet
Je gevecht is zo vies, maar je liefde is zo lief
Talk so pretty, but your heart got teeth
Je praat zo mooi, maar je hart heeft tanden
Late night devil, put your hands on me
Je bent een nachtduivel, leg je handen op mij
And never, never, never ever let go
En nooit, nooit, nooit loslaten

Teeth
Tanden
Teeth
Tanden
Teeth
Tanden
Never, never, never ever let go
Nooit, nooit, nooit loslaten

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …