5 Seconds of Summer – Thin White Lies Dalszöveg Fordítás Magyarul

I don’t feel your love
Nem érzem a szerelmed
And I don’t ask too many questions
És nem kérdezem túl sok kérdést
The words, they are too much
A szavak túl sokak
When you show me my reflection
Amikor megmutatja nekem a gondolkodásomat

When the sun goes down, we all get lonely
Amikor lemegy a nap, mindannyian magányosak leszünk
Watch me as I disappear
Vigyázz rám, ahogy eltűnik
These empty sounds and endless stories
Ezek az üres hangok és a végtelen történetek
So tell me what I wanna hear (Thin white lies)
Tehát mondd el, mit akarok hallani (vékony fehér hazugság)

Killin’ me slow with the words you wrote
Lassan öl meg az általad írt szavakkal
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Igen a szív, amit eltörtél, a szívét, amit eltörtél
Callin’ my name, I don’t wanna stay
A nevemre hívva nem akarok maradni
But I’m wide awake, I’m wide awake (Thin white lies)
De ébren vagyok, ébren vagyok (vékony fehér hazugságok)
Just one more taste of you, my love (Thin white lies)
Még egy ízlés rólad, szerelmem (vékony fehér hazugság)
Killin’ me slow with the words you wrote
Lassan öl meg az általad írt szavakkal
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Igen a szív, amit eltörtél, a szívét, amit eltörtél

You never call me out
Soha nem hívsz fel
You know exactly where I’m goin’
Pontosan tudod, hova megyek
You got me by the mouth
A szájhoz kapasz
But she says she love me, she don’t show it
De azt mondja, hogy szeret engem, nem mutatja meg

When the sun goes down, we all get lonely
Amikor lemegy a nap, mindannyian magányosak leszünk
Watch me as I disappear
Vigyázz rám, ahogy eltűnik
These empty sounds and endless stories
Ezek az üres hangok és a végtelen történetek
So tell me what I wanna hear (Thin white lies)
Tehát mondd el, mit akarok hallani (vékony fehér hazugság)

Killin’ me slow with the words you wrote
Lassan öl meg az általad írt szavakkal
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Igen a szív, amit eltörtél, a szívét, amit eltörtél
Callin’ my name, I don’t wanna stay
A nevemre hívva nem akarok maradni
But I’m wide awake, I’m wide awake (Thin white lies)
De ébren vagyok, ébren vagyok (vékony fehér hazugságok)
Just one more taste of you, my love (Thin white lies)
Még egy ízlés rólad, szerelmem (vékony fehér hazugság)
Killin’ me slow with the words you wrote
Lassan öl meg az általad írt szavakkal
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Igen a szív, amit eltörtél, a szívét, amit eltörtél

I don’t think I like me anymore
Nem hiszem, hogy többé kedvelem
Can someone tell me who I was before?
Meg tudja mondani valaki, hogy kik voltam korábban?
I don’t really like me anymore
Nem nagyon kedvelem engem
Anymore, anymore (Thin white lies)
Többé már többé (vékony fehér hazugság)

Killin’ me slow with the words you wrote
Lassan öl meg az általad írt szavakkal
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Igen a szív, amit eltörtél, a szívét, amit eltörtél
Callin’ my name, I don’t wanna stay
A nevemre hívva nem akarok maradni
But I’m wide awake, I’m wide awake (Thin white lies)
De ébren vagyok, ébren vagyok (vékony fehér hazugságok)
Just one more taste of you, my love (Thin white lies)
Még egy ízlés rólad, szerelmem (vékony fehér hazugság)
Killin’ me slow with the words you wrote
Lassan öl meg az általad írt szavakkal
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Igen a szív, amit eltörtél, a szívét, amit eltörtél
(Thin white lies)
(Vékony fehér hazugság)

I don’t think I like me anymore
Nem hiszem, hogy többé kedvelem
Can someone tell me who I was before?
Meg tudja mondani valaki, hogy kik voltam korábban?
I don’t really like me anymore
Nem nagyon kedvelem engem
Anymore
Többé