5 Seconds of Summer – Thin White Lies Versuri Traduse în Română

I don’t feel your love
Nu simt dragostea ta
And I don’t ask too many questions
Și nu pun prea multe întrebări
The words, they are too much
Cuvintele, sunt prea multe
When you show me my reflection
Când îmi arăți reflecția mea

When the sun goes down, we all get lonely
Când apune soarele, cu toții devenim singuri
Watch me as I disappear
Privește-mă cum dispar
These empty sounds and endless stories
Aceste sunete goale și povești interminabile
So tell me what I wanna hear (Thin white lies)
Așa că spuneți-mi ce vreau să aud (minciuni albe subțiri)

Killin’ me slow with the words you wrote
Ucidându-mă încet cu cuvintele pe care le-ai scris
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Inima pe care ai rupt-o, inima pe care ai rupt-o, da
Callin’ my name, I don’t wanna stay
Numindu-mi numele, nu vreau să rămân
But I’m wide awake, I’m wide awake (Thin white lies)
Dar sunt treaz, sunt treaz (minciuni albe subțiri)
Just one more taste of you, my love (Thin white lies)
Încă un gust din tine, iubirea mea (minciuni albe subțiri)
Killin’ me slow with the words you wrote
Ucidându-mă încet cu cuvintele pe care le-ai scris
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Inima pe care ai rupt-o, inima pe care ai rupt-o, da

You never call me out
Nu mă suni niciodată
You know exactly where I’m goin’
Știi exact unde mă duc
You got me by the mouth
M-ai luat pe gură
But she says she love me, she don’t show it
Dar ea spune că mă iubește, nu o arată

When the sun goes down, we all get lonely
Când apune soarele, cu toții devenim singuri
Watch me as I disappear
Privește-mă cum dispar
These empty sounds and endless stories
Aceste sunete goale și povești interminabile
So tell me what I wanna hear (Thin white lies)
Deci spune-mi ce vreau să aud (minciuni subțiri albe)

Killin’ me slow with the words you wrote
Ucidându-mă încet cu cuvintele pe care le-ai scris
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Inima pe care ai rupt-o, inima pe care ai rupt-o, da
Callin’ my name, I don’t wanna stay
Numindu-mi numele, nu vreau să rămân
But I’m wide awake, I’m wide awake (Thin white lies)
Dar sunt treaz, sunt treaz (minciuni albe subțiri)
Just one more taste of you, my love (Thin white lies)
Încă un gust din tine, iubirea mea (minciuni albe subțiri)
Killin’ me slow with the words you wrote
Ucidându-mă încet cu cuvintele pe care le-ai scris
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Inima pe care ai rupt-o, inima pe care ai rupt-o, da

I don’t think I like me anymore
Nu cred că mă mai plac
Can someone tell me who I was before?
Îmi poate spune cineva cine eram înainte?
I don’t really like me anymore
Nu mă mai place
Anymore, anymore (Thin white lies)
Anymore, mai (minciuni albe subțiri)

Killin’ me slow with the words you wrote
Ucidându-mă încet cu cuvintele pe care le-ai scris
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Inima pe care ai rupt-o, inima ai frânt, da
Callin’ my name, I don’t wanna stay
Numindu-mi numele, nu vreau să rămân
But I’m wide awake, I’m wide awake (Thin white lies)
Dar sunt treaz, sunt treaz (minciuni albe subțiri)
Just one more taste of you, my love (Thin white lies)
Încă un gust din tine, iubirea mea (minciuni albe subțiri)
Killin’ me slow with the words you wrote
Ucidându-mă încet cu cuvintele pe care le-ai scris
The heart you broke, the heart you broke, yeah
Inima pe care ai rupt-o, inima pe care ai rupt-o, da
(Thin white lies)
(Minciuni albe subțiri)

I don’t think I like me anymore
Nu cred că mă mai plac
Can someone tell me who I was before?
Îmi poate spune cineva cine eram înainte?
I don’t really like me anymore
Nu mă mai place
Anymore
Anymore