5 Seconds Of Summer – Valentine Songtekst Vertaling Nederlands

I love the light in your eyes and the dark in your heart
Ik hou van het licht in je ogen en het donker in je hart
You love our permanent chase and the bite of our bark
Je houdt van onze permanente achtervolging en de beet van onze schors
We know we’re classic together like Egyptian gold
We weten dat we samen klassiek zijn, zoals Egyptisch goud

We love us
We houden van ons

It don’t matter, be combative or be sweet cherry pie
Het maakt niet uit, wees strijdlustig of wees een zoete kersentaart
It don’t matter just as long as I get all you tonight
Het maakt niet uit, net zo lang als ik alles krijg vanavond

I can take you out, oh-oh
Ik kan je eruit halen
We can kill some time, stay home
We kunnen wat tijd doden, thuis blijven
Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away
Gooi ballonnen, teddyberen en de chocolade-eclairs weg
Got nothing but love for you, fall more in love every day
Heb niets anders dan liefde voor jou, word elke dag meer verliefd
Valentine, valentine
Valentijn

So deep your DNA’s being messed with my touch
Zo diep dat je DNA wordt verpest met mijn aanraking
Can’t beat us
Kan ons niet verslaan
So real, fueling the fire until we combust
Zo echt, het vuur aangestookt tot we vernietigd zijn
Can’t touch us
Kan ons niet aanraken

It don’t matter, be combative or sweet cherry pie
Het maakt niet uit, wees strijdlustig of zoete kersentaart
It don’t matter just as long as I get all you tonight
Het maakt niet uit, net zo lang als ik alles krijg vanavond

I can take you out, oh-oh
Ik kan je eruit halen
We can kill some time, stay home
We kunnen wat tijd doden, thuis blijven
Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away
Gooi ballonnen, teddyberen en de chocolade-eclairs weg
Got nothing but love for you, fall more in love every day
Heb niets anders dan liefde voor jou, word elke dag meer verliefd
Valentine, valentine
Valentijn

Full plate, don’t wait, have your cake and eat it too
Volle plaat, wacht niet, neem je cake en eet hem ook op
Full plate, don’t wait, have your cake and eat it too
Volle plaat, wacht niet, neem je cake en eet hem ook op

I can take you out, oh-oh
Ik kan je eruit halen
We can kill some time, stay home
We kunnen wat tijd doden, thuis blijven
Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away
Gooi ballonnen, teddyberen en de chocolade-eclairs weg
Got nothing but love for you, fall more in love every day
Heb niets anders dan liefde voor jou, word elke dag meer verliefd
Valentine, valentine
Valentijn
Valentine, valentine
Valentijn

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …