5 Seconds Of Summer – Valentine Text Piesne Preklad v Slovensky

I love the light in your eyes and the dark in your heart
Milujem svetlo v tvojich očiach a temnotu vo svojom srdci
You love our permanent chase and the bite of our bark
Milujete našu trvalú prenasledovanie a kousnutie našej kôry
We know we’re classic together like Egyptian gold
Vieme, že sme klasické ako egyptské zlato

We love us
Milujeme nás

It don’t matter, be combative or be sweet cherry pie
Nezáleží na tom, byť bojovný alebo byť sladký čerešňový koláč
It don’t matter just as long as I get all you tonight
Nezáleží na tom, akoby som dostala všetko, čo dnes večer

I can take you out, oh-oh
Môžem ťa dostať von
We can kill some time, stay home
Môžeme zabiť nejaký čas, zostať doma
Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away
Odhoďte balóniky, medvedíky a čokoládové eclairs
Got nothing but love for you, fall more in love every day
Nemám nič iné ako milovať, zamilujete sa každý deň
Valentine, valentine
miláčik

So deep your DNA’s being messed with my touch
Tak hlboko, vaša DNA je zmarená mojím dotykom
Can’t beat us
Nemôže nás poraziť
So real, fueling the fire until we combust
Tak skutočné, palivo do ohňa, kým nebudeme zničené
Can’t touch us
Nemôžeme sa k nám dotknúť

It don’t matter, be combative or sweet cherry pie
Nezáleží na tom, či je bojový alebo sladký čerešňový koláč
It don’t matter just as long as I get all you tonight
Nezáleží na tom, akoby som dostala všetko, čo dnes večer

I can take you out, oh-oh
Môžem ťa dostať von
We can kill some time, stay home
Môžeme zabiť nejaký čas, zostať doma
Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away
Odhoďte balóniky, medvedíky a čokoládové eclairs
Got nothing but love for you, fall more in love every day
Nemám nič iné ako milovať, zamilujete sa každý deň
Valentine, valentine
miláčik

Full plate, don’t wait, have your cake and eat it too
Plná doska, nečakajte, nechajte si dort a jedzte
Full plate, don’t wait, have your cake and eat it too
Plná doska, nečakajte, nechajte si dort a jedzte

I can take you out, oh-oh
Môžem ťa dostať von
We can kill some time, stay home
Môžeme zabiť nejaký čas, zostať doma
Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away
Odhoďte balóniky, medvedíky a čokoládové eclairs
Got nothing but love for you, fall more in love every day
Nemám nič iné ako milovať, zamilujete sa každý deň
Valentine, valentine
miláčik
Valentine, valentine
miláčik

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …