5 Seconds of Summer – Wildflower Songtekst Vertaling Nederlands

Wildflower
Wildflower
Wildflower
Wildflower

I hear you callin’ out my name
Ik hoor je mijn naam roepen
I love the sound, I love the taste
Ik hou van het geluid, ik hou van de smaak
And I can see it in your face
En ik kan het in je gezicht zien
You’ve got a side you can’t explain
je hebt een kant die je niet kunt uitleggen

You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)
je vertelt me, je vertelt me, je zegt me dat je langs wilt komen
You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)
Je wilt zijn, je wilt zijn, je wilt zijn, je wilt dichterbij zijn
I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)
Ik vind het geweldig als je je haar over je schouder draagt
‘Cause I wanna hold ya
omdat ik je wil vasthouden
‘Cause I know where tonight is going
omdat ik weet waar vanavond heen gaat

You’re the only one who makes me
jij bent de enige die mij maakt
Every time we
Elke keer dat we
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem
You’re the only one who makes me
jij bent de enige die mij maakt
Every time we
Elke keer dat we
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem

You know you are my favourite fantasy
Je weet dat je mijn favoriete fantasie bent
A fatal love song
Een dodelijk liefdeslied
Waterfall is overflowin’
Waterval stroomt over
You’re the only one who makes me
jij bent de enige die mij maakt
Every time we
Elke keer dat we
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem

I see the colour in your veins (Veins)
Ik zie de kleur in je aderen
It makes me smile (Smile), it makes me shake (Shake), ooh
Het maakt me aan het lachen, het doet me trillen
I see the shadow in my brain (Brain)
Ik zie de schaduw in mijn hoofd
And I like its look (Look), and I like its shape (Shape), ooh
En ik hou van het uiterlijk en ik hou van de vorm

You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)
je vertelt me, je vertelt me, je zegt me dat je langs wilt komen
You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)
Je wilt zijn, je wilt zijn, je wilt zijn, je wilt dichterbij zijn
I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)
Ik vind het geweldig als je je haar over je schouder draagt
‘Cause I wanna hold ya
omdat ik je wil vasthouden
‘Cause I know where tonight is going
omdat ik weet waar vanavond heen gaat

You’re the only one who makes me
jij bent de enige die mij maakt
Every time we
Elke keer dat we
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem
You’re the only one who makes me
jij bent de enige die mij maakt
Every time we
Elke keer dat we
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem

You know you are my favourite fantasy
Jij bent mijn favoriete fantasie
A fatal love song
Een liefdeslied
Waterfall is overflowin’
Waterval stroomt over
You’re the only one who makes me
jij bent de enige die mij maakt
Every time we
Elke keer dat we
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem

(Ooh, ooh, ooh)
(Oh Oh oh)
Wildflower
Wildflower
(Ooh, ooh, ooh)
(Oh Oh oh)
Wildflower
Wildflower
Wildflower
Wildflower
(Ooh, ooh, ooh)
(Oh Oh oh)
Wildflower
Wildflower

You’re the only one who makes me
jij bent de enige die mij maakt
Every time we
Elke keer dat we
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem
You’re the only one who makes me
jij bent de enige die mij maakt
Every time we
Elke keer dat we
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem

You know you are my favourite fantasy (Wild-wild-wildflower)
Je weet dat je mijn favoriete fantasie bent (wilde bloem)
A fatal love song
Een dodelijk liefdeslied
Waterfall is overflowin’ (Wild-wild-wildflower)
De waterval loopt over (wilde bloemen)
You’re the only one who makes me (Wild-wild-wildflower)
jij bent de enige die mij (wilde bloem) maakt
Every time we (Wild-wild-wildflower)
Elke keer dat we (wilde bloemen)
I’ll tell you what I like
Ik zal je vertellen wat ik leuk vind
My wildflower
Mijn wilde bloem

Wildflower
Wildflower