5 Seconds of Summer – Wildflower Text Písně Překlad v Český

Wildflower
Divoká rostlina
Wildflower
Divoká rostlina

I hear you callin’ out my name
Slyšel jsem, že jsi volal moje jméno
I love the sound, I love the taste
Miluji zvuk, miluji chuť
And I can see it in your face
A vidím to ve tváři
You’ve got a side you can’t explain
máš stranu, kterou nedokážeš vysvětlit

You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)
říkáte mi, říkáte mi, říkáte mi, že chcete přijít
You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)
Chceš být, chceš být, chceš být, chceš být blíž
I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)
Miluji to, když si vlasy nosíš přes rameno
‘Cause I wanna hold ya
protože tě chci držet
‘Cause I know where tonight is going
protože vím, kam dnes večer jde

You’re the only one who makes me
jsi jediný, kdo mě dělá
Every time we
Pokaždé, když jsme
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower
You’re the only one who makes me
jsi jediný, kdo mě dělá
Every time we
Pokaždé, když jsme
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower

You know you are my favourite fantasy
Víš, že jsi moje oblíbená fantazie
A fatal love song
Smrtelná milostná píseň
Waterfall is overflowin’
Vodopád přetéká
You’re the only one who makes me
jsi jediný, kdo mě dělá
Every time we
Pokaždé, když jsme
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower

I see the colour in your veins (Veins)
Vidím barvu ve vašich žilách
It makes me smile (Smile), it makes me shake (Shake), ooh
To mě nutí usmívat se, třást se mi
I see the shadow in my brain (Brain)
Vidím stín v mozku
And I like its look (Look), and I like its shape (Shape), ooh
A líbí se mi jeho vzhled a líbí se mi jeho tvar

You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)
říkáte mi, říkáte mi, říkáte mi, že chcete přijít
You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)
Chceš být, chceš být, chceš být, chceš být blíž
I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)
Miluji to, když si vlasy nosíš přes rameno
‘Cause I wanna hold ya
protože tě chci držet
‘Cause I know where tonight is going
protože vím, kam dnes večer jde

You’re the only one who makes me
jsi jediný, kdo mě dělá
Every time we
Pokaždé, když jsme
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower
You’re the only one who makes me
jsi jediný, kdo mě dělá
Every time we
Pokaždé, když jsme
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower

You know you are my favourite fantasy
Jsi moje oblíbená fantazie
A fatal love song
Love song
Waterfall is overflowin’
Vodopád přetéká
You’re the only one who makes me
jsi jediný, kdo mě dělá
Every time we
Pokaždé, když jsme
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower

(Ooh, ooh, ooh)
(Ach ach ach)
Wildflower
Divoká rostlina
(Ooh, ooh, ooh)
(Ach ach ach)
Wildflower
Divoká rostlina
Wildflower
Divoká rostlina
(Ooh, ooh, ooh)
(Ach ach ach)
Wildflower
Divoká rostlina

You’re the only one who makes me
jsi jediný, kdo mě dělá
Every time we
Pokaždé, když jsme
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower
You’re the only one who makes me
jsi jediný, kdo mě dělá
Every time we
Pokaždé, když jsme
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower

You know you are my favourite fantasy (Wild-wild-wildflower)
Víš, že jsi moje oblíbená fantazie (wildflower)
A fatal love song
Smrtelná milostná píseň
Waterfall is overflowin’ (Wild-wild-wildflower)
Vodopád přetéká (wildflower)
You’re the only one who makes me (Wild-wild-wildflower)
jsi jediný, kdo mě dělá (wildflower)
Every time we (Wild-wild-wildflower)
Pokaždé, když jsme (wildflower)
I’ll tell you what I like
Řeknu vám, co se mi líbí
My wildflower
Moje wildflower

Wildflower
Divoká rostlina

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …