Alan Walker – Unity Songtekst Oversættelse til Dansk

In the dark of night
I den mørke nat
The stars light up the sky
Stjernerne lyser himlen op
We see them flying free
Vi ser dem flyve gratis
That’s just like you and me
Det er ligesom dig og mig

Everyone is lonely sometimes (Sometimes)
Alle er ensomme nogle gange
But I would walk a thousand miles to see your eyes
Men jeg gik en lang afstand for at se dine øjne
You are not alone, we are family (Family)
Du er ikke alene, vi er familie
Hold me, let’s escape all this reality
Hold mig, lad os undslippe al denne virkelighed

You are my symphony
Du er min musikalske sammensætning
By your side, we are unity
Ved din side er vi forenet
You are my energy
Du er min energi
My guiding light, we are unity
Mit vejledende lys, Vi er forenede
(We are, we are) We are unity
Vi er forenede
(We are, we are) We are unity
Vi er forenede

Although the rain might pour
Selvom regnen kan hælde
A thunder starts to roar
Thunder begynder at brøl
The lightnin’ wakes the wave
Lynet vækker bølgen
But through it, we are brave
Men gennem det er vi modige

Everyone is lonely sometimes (Sometimes)
Alle er ensomme nogle gange
But I would walk a thousand miles to see your eyes
Men jeg gik tusind miles for at se dine øjne
You are not alone, we are family (Family)
Du er ikke alene, vi er familie
Hold me, let’s escape all this reality
Hold mig, lad os undslippe al denne virkelighed

You are my symphony
Du er min symfoni
By your side, we are unity (We are unity)
Ved din side er vi forenet
You are my energy
Du er min energi
My guiding light, we are unity
Mit vejledende lys, Vi er forenede
(We are, we are) We are unity
Vi er forenede
(We are, we are) We are unity
Vi er forenede
We are unity
Vi er forenede

You are my symphony (We are)
Du er min symfoni (vi er)
By your side (We are, we are unity, unity)
Ved din side (Vi er forenede)
You are my energy (We are)
Du er min energi (vi er)
My guiding light (We are), unity
Mit vejledende lys, Vi er forenede
We are unity
Vi er forenede
We are unity
Vi er forenede