Alan Walker – Unity Songtekst Vertaling Nederlands

In the dark of night
In de donkere nacht
The stars light up the sky
De sterren lichten op in de lucht
We see them flying free
We zien ze vrij vliegen
That’s just like you and me
Dat is net als jij en ik

Everyone is lonely sometimes (Sometimes)
Iedereen is soms eenzaam
But I would walk a thousand miles to see your eyes
Maar ik zou een grote afstand lopen om je ogen te zien
You are not alone, we are family (Family)
Je bent niet alleen, we zijn familie
Hold me, let’s escape all this reality
Houd me vast, laten we aan al deze realiteit ontsnappen

You are my symphony
Jij bent mijn muzikale compositie
By your side, we are unity
Aan jouw zijde zijn we verenigd
You are my energy
Jij bent mijn energie
My guiding light, we are unity
Mijn leidende licht, wij zijn verenigd
(We are, we are) We are unity
We zijn verenigd
(We are, we are) We are unity
We zijn verenigd

Although the rain might pour
Hoewel de regen kan gieten
A thunder starts to roar
De donder begint te brullen
The lightnin’ wakes the wave
De bliksem wekt de golf
But through it, we are brave
Maar daardoor zijn we dapper

Everyone is lonely sometimes (Sometimes)
Iedereen is soms eenzaam
But I would walk a thousand miles to see your eyes
Maar ik zou duizend mijl lopen om je ogen te zien
You are not alone, we are family (Family)
Je bent niet alleen, we zijn familie
Hold me, let’s escape all this reality
Houd me vast, laten we aan al deze realiteit ontsnappen

You are my symphony
Jij bent mijn symfonie
By your side, we are unity (We are unity)
Aan jouw zijde zijn we verenigd
You are my energy
Jij bent mijn energie
My guiding light, we are unity
Mijn leidende licht, wij zijn verenigd
(We are, we are) We are unity
We zijn verenigd
(We are, we are) We are unity
We zijn verenigd
We are unity
We zijn verenigd

You are my symphony (We are)
Jij bent mijn symfonie (wij zijn)
By your side (We are, we are unity, unity)
Aan jouw zijde (We zijn verenigd)
You are my energy (We are)
Jij bent mijn energie (wij zijn)
My guiding light (We are), unity
Mijn leidende licht, wij zijn verenigd
We are unity
We zijn verenigd
We are unity
We zijn verenigd