Alan Walker – Unity Text Písně Překlad v Český

In the dark of night
V temné noci
The stars light up the sky
Hvězdy rozsvítí oblohu
We see them flying free
Vidíme, jak létají zdarma
That’s just like you and me
To je jako ty a já

Everyone is lonely sometimes (Sometimes)
Každý je někdy osamělý
But I would walk a thousand miles to see your eyes
Ale já bych šel na velkou vzdálenost, abych viděl tvé oči
You are not alone, we are family (Family)
Nejste sami, jsme rodina
Hold me, let’s escape all this reality
Drž mě, pojďme uniknout této realitě

You are my symphony
Jsi moje hudební skladba
By your side, we are unity
Po vaší straně jsme jednotní
You are my energy
Jsi moje energie
My guiding light, we are unity
Moje hlavní světlo, jsme sjednoceni
(We are, we are) We are unity
Jsme spojeni
(We are, we are) We are unity
Jsme spojeni

Although the rain might pour
Přestože může pršet déšť
A thunder starts to roar
Thunder začne řev
The lightnin’ wakes the wave
Blesk probudí vlnu
But through it, we are brave
Ale skrze to jsme stateční

Everyone is lonely sometimes (Sometimes)
Každý je někdy osamělý
But I would walk a thousand miles to see your eyes
Ale já bych šel tisíc mil, abych viděl tvé oči
You are not alone, we are family (Family)
Nejste sami, jsme rodina
Hold me, let’s escape all this reality
Drž mě, pojďme uniknout této realitě

You are my symphony
Jsi moje symfonie
By your side, we are unity (We are unity)
Po vaší straně jsme jednotní
You are my energy
Jsi moje energie
My guiding light, we are unity
Moje hlavní světlo, jsme sjednoceni
(We are, we are) We are unity
Jsme spojeni
(We are, we are) We are unity
Jsme spojeni
We are unity
Jsme spojeni

You are my symphony (We are)
Jsi moje symfonie (Jsme)
By your side (We are, we are unity, unity)
Po vaší straně (jsme jednotní)
You are my energy (We are)
Jsi moje energie (Jsme)
My guiding light (We are), unity
Moje hlavní světlo, jsme sjednoceni
We are unity
Jsme spojeni
We are unity
Jsme spojeni