Alan Walker – Unity Versuri Traduse în Română

In the dark of night
În noaptea întunecată
The stars light up the sky
Stelele luminează cerul
We see them flying free
Le vedem să zboare liber
That’s just like you and me
Asta e ca și tine și cu mine

Everyone is lonely sometimes (Sometimes)
Toată lumea este uneori singură
But I would walk a thousand miles to see your eyes
Dar mi-ar plimba o mare distanță pentru a vă vedea ochii
You are not alone, we are family (Family)
Nu ești singur, suntem familie
Hold me, let’s escape all this reality
Ține-mă, hai să scăpăm de toată această realitate

You are my symphony
Esti compozitia mea muzicala
By your side, we are unity
De partea voastră, suntem uniți
You are my energy
Tu ești energia mea
My guiding light, we are unity
Lumina mea călăuzitoare, Suntem uniți
(We are, we are) We are unity
Noi suntem uniti
(We are, we are) We are unity
Noi suntem uniti

Although the rain might pour
Deși ploaia s-ar putea turna
A thunder starts to roar
Thunder începe să râdă
The lightnin’ wakes the wave
Fulgerul trezeste valul
But through it, we are brave
Dar prin ea suntem curajoși

Everyone is lonely sometimes (Sometimes)
Toată lumea este uneori singură
But I would walk a thousand miles to see your eyes
Dar aș merge o mie de mile pentru a vă vedea ochii
You are not alone, we are family (Family)
Nu ești singur, suntem familie
Hold me, let’s escape all this reality
Ține-mă, hai să scăpăm de toată această realitate

You are my symphony
Esti simfonia mea
By your side, we are unity (We are unity)
De partea voastră, suntem uniți
You are my energy
Tu ești energia mea
My guiding light, we are unity
Lumina mea călăuzitoare, Suntem uniți
(We are, we are) We are unity
Noi suntem uniti
(We are, we are) We are unity
Noi suntem uniti
We are unity
Noi suntem uniti

You are my symphony (We are)
Tu ești simfonia mea (suntem)
By your side (We are, we are unity, unity)
De partea ta (Suntem uniți)
You are my energy (We are)
Tu ești energia mea (suntem)
My guiding light (We are), unity
Lumina mea călăuzitoare, Suntem uniți
We are unity
Noi suntem uniti
We are unity
Noi suntem uniti