Alessia Cara – OKAY OKAY Songtekst Vertaling in Nederlands

Da da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Da da da da da da da
Da da da da da da da da
Da da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Da da da da da da
Da da da da da da da
(Okay)
(Oke)

My best friend said to me
Mijn beste vriend zei tegen mij
“I know just what we need:
“Ik weet precies wat we nodig hebben
A song of yours that we
Een liedje van jou
Could feel ourselves to”
Zodat we onszelf konden voelen “

I said it’d be a test
Ik zei dat het een test zou zijn
‘Cause you know I’m always stressed
omdat je weet dat ik altijd gestrest ben
Come to think of it I guess
Kom er maar aan denken denk ik
I’ve never cared to
Ik heb er nooit om gegeven

She said, “You won’t know
Ze zei: “Je zult het niet weten
If you never commit”
Als je nooit “
So here’s me
Dus hier ben ik
Convincing myself
Mezelf overtuigen
I’m the sh-
Ik ben de

I’m a million trick pony
Ik ben multi-getalenteerd
The number one and only
De nummer één en alleen
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
Op een schaal van één tot tien ben ik elf
(Okay, okay)
(Oke oke)
Turn pain into a paycheck
Verander pijn in een salaris
Should see me in a sundress
Ik zou me in een zomerjurk moeten zien
I do it all with ease
Ik doe het allemaal met gemak
I should give lessons
Ik zou lessen moeten geven
(Okay, okay, okay)
(Oke, oke, oke)

Maybe if I write it down
Misschien als ik het opschrijf
I’ll make it real somehow
Ik zal het op de een of andere manier echt maken
‘Cause everyone’s allowed
omdat iedereen mag
To feel amazing
Om je geweldig te voelen

And I’ll never know if
En ik zal nooit weten of
I never commit
Ik pleeg nooit
So here’s me
Dus hier ben ik
Convincing myself
Mezelf overtuigen
I’m the sh-
Ik ben de

I’m a million trick pony
Ik ben multi-getalenteerd
The number one and only
De nummer één en alleen
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
Op een schaal van één tot tien ben ik elf
(Okay, okay)
(Oke oke)
Turn pain into a paycheck
Verander pijn in een salaris
Should see me in a sundress
Ik zou me in een zomerjurk moeten zien
I do it all with ease
Ik doe het allemaal met gemak
I should give lessons
Ik zou lessen moeten geven
(Okay, okay, okay)
(Oke, oke, oke)

Fake it until I make it
Doe alsof tot ik het haal
Ring true
Ring waar
One day I’ma be better
Op een dag zal ik beter zijn
At feelin’ cool
Je koel voelen
Fake it until I make it
Doe alsof tot ik het haal
Ring true
Ring waar
One day I’ma be better
Op een dag zal ik beter zijn
At feelin’ like a
Een gevoel als een

A million trick pony
Een multi-getalenteerd
The number one and only
De nummer één en alleen
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
Op een schaal van één tot tien ben ik elf
(Okay, okay)
(Oke oke)
Turn pain into a paycheck
Verander pijn in een salaris
Should see me in a sundress
Ik zou me in een zomerjurk moeten zien
I do it all with ease
Ik doe het allemaal met gemak
I should give lessons
Ik zou lessen moeten geven
(Okay, okay, okay)
(Oke, oke, oke)