Alessia Cara – OKAY OKAY Text Piesne Preklad v Slovensky

Da da da da da da da da
Da da da da da da da da
Da da da da da da da
Da da da da da da da
Da da da da da da da da
Da da da da da da da da
Da da da da da da
Da da da da da da
(Okay)
(OK)

My best friend said to me
Môj najlepší priateľ mi povedal
“I know just what we need:
„Viem len to, čo potrebujeme
A song of yours that we
Vaša pieseň
Could feel ourselves to”
Aby sme sa cítili “

I said it’d be a test
Povedal som, že to bude test
‘Cause you know I’m always stressed
pretože viete, že som vždy zdôrazňovaný
Come to think of it I guess
Poď a myslím na to
I’ve never cared to
Nikdy som sa nestaral

She said, “You won’t know
Povedala: „Nebudete to vedieť
If you never commit”
Ak sa nikdy nezaväzujete “
So here’s me
Tak som tu
Convincing myself
Presvedčil som sa
I’m the sh-
Ja som

I’m a million trick pony
Som viac talentovaný
The number one and only
Číslo jedna a iba
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
Na stupnici od jedného do desiatich mám jedenásť
(Okay, okay)
(Dobre dobre)
Turn pain into a paycheck
Zmeňte bolesť na výplatnú pásku
Should see me in a sundress
Mal by som ma vidieť v slnečnej
I do it all with ease
Robím to všetko s ľahkosťou
I should give lessons
Mal by som si dať lekcie
(Okay, okay, okay)
(Dobre, dobre, dobre)

Maybe if I write it down
Možno ak to napíšem
I’ll make it real somehow
Nejakým spôsobom to urobím
‘Cause everyone’s allowed
pretože každý má povolenie
To feel amazing
Cítiť sa úžasne

And I’ll never know if
A nikdy nebudem vedieť, či
I never commit
Nikdy som sa nespáchal
So here’s me
Tak som tu
Convincing myself
Presvedčuje ma
I’m the sh-
Ja som

I’m a million trick pony
Som viac talentovaný
The number one and only
Číslo jedna a iba
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
Na stupnici od jedného do desiatich mám jedenásť
(Okay, okay)
(Dobre dobre)
Turn pain into a paycheck
Zmeňte bolesť na výplatnú pásku
Should see me in a sundress
Mal by som ma vidieť v slnečnej
I do it all with ease
Robím to všetko s ľahkosťou
I should give lessons
Mal by som si dať lekcie
(Okay, okay, okay)
(Dobre, dobre, dobre)

Fake it until I make it
Falošné, až kým sa mi to nepodarí
Ring true
Prsteň je pravdivý
One day I’ma be better
Jedného dňa budem lepší
At feelin’ cool
Na pocit pohode
Fake it until I make it
Falošné, až kým sa mi to nepodarí
Ring true
Prsteň je pravdivý
One day I’ma be better
Jedného dňa budem lepší
At feelin’ like a
Pocit ako

A million trick pony
Multitalent
The number one and only
Číslo jedna a iba
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
Na stupnici od jedného do desiatich mám jedenásť
(Okay, okay)
(Dobre dobre)
Turn pain into a paycheck
Zmeňte bolesť na výplatnú pásku
Should see me in a sundress
Mal by som ma vidieť v slnečnej
I do it all with ease
Robím to všetko s ľahkosťou
I should give lessons
Mal by som si dať lekcie
(Okay, okay, okay)
(Dobre, dobre, dobre)