Alessia Cara – OKAY OKAY Text Písně Překlad v Český

Da da da da da da da da
Da da da da da da da da
Da da da da da da da
Da da da da da da da
Da da da da da da da da
Da da da da da da da da
Da da da da da da
Da da da da da da
(Okay)
(Dobře)

My best friend said to me
Můj nejlepší přítel mi řekl
“I know just what we need:
“Vím jen to, co potřebujeme.”
A song of yours that we
Vaše píseň
Could feel ourselves to”
Abychom se mohli cítit sami “

I said it’d be a test
Řekl jsem, že to bude zkouška
‘Cause you know I’m always stressed
protože víte, že jsem vždy zdůraznil
Come to think of it I guess
Pojď a myslím na to
I’ve never cared to
Nikdy jsem se nestaral

She said, “You won’t know
Řekla: „Nebudeš to vědět
If you never commit”
Pokud se nikdy nedopustíte “
So here’s me
Tak jsem tady
Convincing myself
Přesvědčuji se
I’m the sh-
Já jsem

I’m a million trick pony
Jsem více talentovaný
The number one and only
Číslo jedna a pouze
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
V měřítku od jednoho do deseti je mi jedenáct
(Okay, okay)
(Dobře, dobře)
Turn pain into a paycheck
Proměňte bolest v výplatu
Should see me in a sundress
Měl by mě vidět v letní šaty
I do it all with ease
Dělám to všechno s lehkostí
I should give lessons
Měl bych dát lekce
(Okay, okay, okay)
(Dobře, dobře, dobře)

Maybe if I write it down
Možná když to zapíšu
I’ll make it real somehow
Nějak to učiním skutečným
‘Cause everyone’s allowed
protože každý má povolení
To feel amazing
Cítit se úžasně

And I’ll never know if
A nikdy nebudu vědět, jestli
I never commit
Nikdy se nedopustím
So here’s me
Tak jsem tady
Convincing myself
Přesvědčuji se
I’m the sh-
Já jsem

I’m a million trick pony
Jsem více talentovaný
The number one and only
Číslo jedna a pouze
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
V měřítku od jednoho do deseti je mi jedenáct
(Okay, okay)
(Dobře, dobře)
Turn pain into a paycheck
Proměňte bolest v výplatu
Should see me in a sundress
Měl by mě vidět v letní šaty
I do it all with ease
Dělám to všechno s lehkostí
I should give lessons
Měl bych dát lekce
(Okay, okay, okay)
(Dobře, dobře, dobře)

Fake it until I make it
Předstírej to, až to zvládnu
Ring true
Vyzvánění pravda
One day I’ma be better
Jednoho dne budu lepší
At feelin’ cool
Při pohodě
Fake it until I make it
Předstírej to, až to zvládnu
Ring true
Vyzvánění pravda
One day I’ma be better
Jednoho dne budu lepší
At feelin’ like a
Pocit jako

A million trick pony
Multitalent
The number one and only
Číslo jedna a pouze
On a scale of 1 to 10, I’m at 11
V měřítku od jednoho do deseti je mi jedenáct
(Okay, okay)
(Dobře, dobře)
Turn pain into a paycheck
Proměňte bolest v výplatu
Should see me in a sundress
Měl by mě vidět v letní šaty
I do it all with ease
Dělám to všechno s lehkostí
I should give lessons
Měl bych dát lekce
(Okay, okay, okay)
(Dobře, dobře, dobře)