Alessia Cara – Rooting For You dalszöveg fordítás magyarul

Got me feeling like the elephant
Nekem nehéz érzésem van, mint az elefánt
In every room I’m walking into, yeah
Az az érzés, hogy minden szobában járok, igen
We started out innocent
Ártatlanul kezdtük
‘Til I got pulled right into your issue, yeah
Jó volt, amíg el nem kezdtem beszélni a kérdésedről, igen

I’m tired of sending hugs and kisses, oh
Fáradt vagyok ölelésekre és csókokra
I’m tired of all your burning bridges
Fáradt vagyok minden égő hidatól

It’s like, damn
Ez frusztráló
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Miért van olyan hideg a nyáron?
I was really rooting for ya, yeah
Igazán támogattalak téged, igen
I was really rooting for ya, yeah yeah
Igazán támogattalak téged, igen
It’s like, man
Olyan, mint ember
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Miért van olyan hideg a nyáron?
I was really rooting for ya
Tényleg támogattalak téged
We were really rooting for ya, yeah yeah yeah
Nagyon támogattunk téged, igen igen igen

Now I see you’re having so much fun with everyone
Most látom, hogy annyira szórakozol mindenkivel
You had so much fun making fun of
Olyan sok móka volt, mókával mókázottál
Did you go and bump your head?
Elmentem és döftem a fejed?
Did you forget where you came from?
Elfelejtette, honnan jött?

I’m tired of sending my well wishes
Fáradt vagyok a jó kívánságaim elküldésére
I’m tired of all your burning bridges, yeah
Fáradt vagyok minden égő hidatól, igen

It’s like, damn
Ez frusztráló
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Miért van olyan hideg a nyáron?
I was really rooting for ya, yeah
Igazán támogattalak téged, igen
I was really rooting for ya, yeah yeah
Igazán támogattalak téged, igen
It’s like, man
Olyan, mint ember
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Miért van olyan hideg a nyáron?
I was really rooting for ya
Tényleg támogattalak téged
We were really rooting for ya, yeah yeah yeah
Nagyon támogattunk téged, igen igen igen

I’m not even brokenhearted (Nah, nah)
Még nem vagyok sem törött szívű (nem)
I’m just a little disappointed (Nah, nah)
Csak egy kicsit csalódott vagyok (nem)
What a shame, we coulda had a good thing
Milyen szégyen, jó dolgok lehetett volna
You let go of a good thing
Te elengedtél egy jó dolgot

It’s like, damn
Ez frusztráló
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Miért van olyan hideg a nyáron?
I was really rooting for ya, yeah
Igazán támogattalak téged, igen
I was really rooting for ya
Tényleg támogattalak téged
Oh, I was really rooting for ya
Ó, igazán támogattalak téged, igen
It’s like, damn, damn
Ez frusztráló
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Miért van olyan hideg a nyáron?
(In the summertime, in the summertime)
(Nyáron)
I was really rooting for ya, oh no
Tényleg támogattalak téged, ó nem
We were really rooting for ya, yeah yeah
Nagyon támogattunk téged, igen, igen
(We were really rooting for ya)
(Tényleg támogattuk Önt)
It’s like damn
Ez frusztráló
Why you gotta be so cold?
Miért vagy olyan hideg?
Why you—
Te miért
I was really, I was really rooting for ya
Tényleg nagyon támogattam téged