Alessia Cara – Rooting For You Text Písně Překlad v Český

Got me feeling like the elephant
Mám těžký pocit, jako slon
In every room I’m walking into, yeah
Ten pocit je v každé místnosti, kterou chodím, ano
We started out innocent
Začali jsme nevinní
‘Til I got pulled right into your issue, yeah
Bylo to dobré, dokud jsem začal mluvit o vašem problému, ano

I’m tired of sending hugs and kisses, oh
Už mě nebaví posílat objetí a polibky
I’m tired of all your burning bridges
Jsem unavený ze všech vašich hořících mostů

It’s like, damn
Je to frustrující
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Proč jsi v létě tak chladný?
I was really rooting for ya, yeah
Opravdu jsem tě podporoval, ano
I was really rooting for ya, yeah yeah
Opravdu jsem tě podporoval, ano
It’s like, man
Je to jako, chlape
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Proč jsi v létě tak chladný?
I was really rooting for ya
Opravdu jsem tě podporoval
We were really rooting for ya, yeah yeah yeah
Opravdu jsme vás podporovali, ano ano ano

Now I see you’re having so much fun with everyone
Teď vidím, že se tolik bavíš se všemi
You had so much fun making fun of
Měl jsi tolik legrace, bavil jsi se o ostatních
Did you go and bump your head?
Šli jste narazit do hlavy?
Did you forget where you came from?
Zapomněli jste, odkud jste přišli?

I’m tired of sending my well wishes
Už mě nebaví posílat svá přání
I’m tired of all your burning bridges, yeah
Jsem unavený ze všech vašich hořících mostů, ano

It’s like, damn
Je to frustrující
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Proč jsi v létě tak chladný?
I was really rooting for ya, yeah
Opravdu jsem tě podporoval, ano
I was really rooting for ya, yeah yeah
Opravdu jsem tě podporoval, ano
It’s like, man
Je to jako, chlape
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Proč jsi v létě tak chladný?
I was really rooting for ya
Opravdu jsem tě podporoval
We were really rooting for ya, yeah yeah yeah
Opravdu jsme vás podporovali, ano ano ano

I’m not even brokenhearted (Nah, nah)
Nejsem ani zlomený (ne)
I’m just a little disappointed (Nah, nah)
Jsem jen trochu zklamaný (ne)
What a shame, we coulda had a good thing
Jaká škoda, mohli jsme mít dobrou věc
You let go of a good thing
Pustil jsi dobrou věc

It’s like, damn
Je to frustrující
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Proč jsi v létě tak chladný?
I was really rooting for ya, yeah
Opravdu jsem tě podporoval, ano
I was really rooting for ya
Opravdu jsem tě podporoval
Oh, I was really rooting for ya
Ano, opravdu jsem tě podporoval, ano
It’s like, damn, damn
Je to frustrující
Why you gotta be so cold in the summertime, summertime?
Proč jsi v létě tak chladný?
(In the summertime, in the summertime)
(V létě)
I was really rooting for ya, oh no
Opravdu jsem tě podporoval, oh ne
We were really rooting for ya, yeah yeah
Opravdu jsme vás podporovali, ano ano
(We were really rooting for ya)
(Opravdu jsme vás podporovali)
It’s like damn
Je to frustrující
Why you gotta be so cold?
Proč jsi tak zima?
Why you—
Proč jsi
I was really, I was really rooting for ya
Opravdu jsem tě podporoval