Alesso – Remedy Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I didn’t know that I was broken
Nie wiedziałem, że jestem zepsuty
Until I found my missing piece
Aż znalazłem swój brakujący element
It seemed like every door was closing on me
Wyglądało na to, że wszystkie drzwi się do mnie zbliżają

And you were so far out of reach
A ty byłeś tak daleko poza zasięgiem

Drunk on the night, you got lips like your wine
Pijany w nocy, masz usta jak wino
I got nothing but time for you
Mam tylko czas dla ciebie
Feeling so high on that look in your eyes
Czuję się tak wysoko w tym spojrzeniu w twoich oczach
I got nothing but time for you
Mam tylko czas dla ciebie

(O-o-o-o-o-oh)
(O)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Wierzę, wierzę, wierzę, wierzę (oh)
That loneliness is my decease (o-o-o-o-o-oh)
Ta samotność jest moją śmiercią (oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Wierzę, wierzę, wierzę, wierzę (oh)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Że jesteś lekarstwem (oh)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Że jesteś lekarstwem (oh)
That you are the remedy
Że jesteś lekarstwem

I didn’t have no one to turn to
Nie miałem do kogo się zwrócić
Yeah, I was circling the drain, mhm
Tak, okrążyłem kanał
Now you show me I can learn too, yeah
Teraz pokazujesz mi, że mogę się uczyć, tak
How to be okay again, ooh
Jak być w porządku, och

Feeling so high on that look in your eyes
Czuję się tak wysoko w tym spojrzeniu w twoich oczach
I got nothing but time for you, ooh
Mam tylko czas dla ciebie, ooh

(O-o-o-o-o-oh)
(O)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Wierzę, wierzę, wierzę, wierzę (oh)
That loneliness is my decease (o-o-o-o-o-oh)
Ta samotność jest moją śmiercią (oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Wierzę, wierzę, wierzę, wierzę (oh)
That you are the remedy
Że jesteś lekarstwem
(You are, you are, yeah)
(Jesteś, jesteś, tak)
(You are, you are, yeah)
(Jesteś, jesteś, tak)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Że jesteś lekarstwem (oh)
(You are, you are, yeah)
(Jesteś, jesteś, tak)
Yeah, you are the remedy
Tak, jesteś remedium

(O-o-o-o-o-oh)
(O)
I believe, I believe, I believe, I believe
Wierzę, wierzę, wierzę, wierzę
That loneliness is my decease
Ta samotność jest moją śmiercią
I believe, I believe, I believe, I believe
Wierzę, wierzę, wierzę, wierzę
That you are the remedy
Że jesteś lekarstwem

I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Wierzę, wierzę, wierzę, wierzę (oh)
(I believe it, I believe it)
(Wierzę w to, wierzę w to)
That loneliness is my decease (is my decease)
Ta samotność to moja śmierć (moja śmierć)
I believe, I believe, I believe, I believe
Wierzę, wierzę, wierzę, wierzę
(I believe it now)
(Wierzę w to teraz)
That you are the remedy
Że jesteś lekarstwem
(You are the remedy, oh yeah, yeah oh)
(Ty jesteś lekarstwem, o tak, tak, oh)
You are the remedy
Jesteś lekarstwem
You are the remedy, oh yeah (o-o-o-o-o-oh)
Jesteś lekarstwem, o tak (oh)
You are the remedy
Jesteś lekarstwem

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …