Alesso – Remedy Text Piesne Preklad v Slovensky

I didn’t know that I was broken
Nevedel som, že som bol zlomený
Until I found my missing piece
Kým som našiel môj chýbajúci kus
It seemed like every door was closing on me
Zdá sa mi, že sa na mňa zatvárajú všetky dvere

And you were so far out of reach
A vy ste boli tak ďaleko mimo dosahu

Drunk on the night, you got lips like your wine
Opitý v noci, máte pery ako vaše víno
I got nothing but time for you
Nemám pre teba nič
Feeling so high on that look in your eyes
Cítite taký vysoký vzhľad v očiach
I got nothing but time for you
Nemám pre teba nič

(O-o-o-o-o-oh)
(Oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Verím, verím, verím, verím (oh)
That loneliness is my decease (o-o-o-o-o-oh)
Táto osamelosť je moja smrť (oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Verím, verím, verím, verím (oh)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Že si náprava (oh)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Že si náprava (oh)
That you are the remedy
Že ste nápravou

I didn’t have no one to turn to
Nemal som nikoho, kto by sa obrátil
Yeah, I was circling the drain, mhm
Áno, obchádzal som odtok
Now you show me I can learn too, yeah
Teraz mi ukážeš, že sa tiež môžem naučiť, áno
How to be okay again, ooh
Ako byť v poriadku, ooh

Feeling so high on that look in your eyes
Cítite taký vysoký vzhľad v očiach
I got nothing but time for you, ooh
Nemám pre teba nič, ale ťa

(O-o-o-o-o-oh)
(Oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Verím, verím, verím, verím (oh)
That loneliness is my decease (o-o-o-o-o-oh)
Táto osamelosť je moja smrť (oh)
I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Verím, verím, verím, verím (oh)
That you are the remedy
Že ste nápravou
(You are, you are, yeah)
(Ste, vy, jo)
(You are, you are, yeah)
(Ste, vy, jo)
That you are the remedy (o-o-o-o-o-oh)
Že si náprava (oh)
(You are, you are, yeah)
(Ste, vy, jo)
Yeah, you are the remedy
Áno, ste liekom

(O-o-o-o-o-oh)
(Oh)
I believe, I believe, I believe, I believe
Verím, verím, verím, verím
That loneliness is my decease
Táto osamelosť je moja smrť
I believe, I believe, I believe, I believe
Verím, verím, verím, verím
That you are the remedy
Že ste nápravou

I believe, I believe, I believe, I believe (o-o-o-o-o-oh)
Verím, verím, verím, verím (oh)
(I believe it, I believe it)
(Verím tomu, verím tomu)
That loneliness is my decease (is my decease)
Táto osamelosť je moja smrť (moja smrť)
I believe, I believe, I believe, I believe
Verím, verím, verím, verím
(I believe it now)
(Verím tomu teraz)
That you are the remedy
Že ste nápravou
(You are the remedy, oh yeah, yeah oh)
(Ste prostriedkom, ach yeah, yeah oh)
You are the remedy
Ste opravný prostriedok
You are the remedy, oh yeah (o-o-o-o-o-oh)
Ste liekom, ach yeah (oh)
You are the remedy
Ste opravný prostriedok

Published
Categorized as Slovak