Ariana Grande – 7 rings dalszöveg fordítás magyarul

Yeah, breakfast at Tiffany’s and bottles of bubbles
igen, reggeli és üveg pezsgő
Girls with tattoos who like getting in trouble
Lányok tetoválással, akik szeretnek bajba kerülni
Lashes and diamonds, ATM machines
Lashes és gyémántok, ATM-gépek
Buy myself all of my favorite things (Yeah)
Vásároljon meg minden kedvenc dolgomat (igen)
Been through some bad shit, I should be a sad b*tch
Néhány rosszat átéltem szomorú lánynak
Who woulda thought it’d turn me to a savage?
Ki gondolta volna, hogy egy vadembergé válna?
Rather be tied up with cuffs and not strings
Inkább a mandzsettákkal és nem a húrokkal van kötve
Write my own checks like I write what I sing, yeah (Yeah)
Írja le a saját csekket, mint amit én írok, amit énekelek, igen (igen)

My wrist, stop watchin’, my neck is flossin’
A csuklóm, hagyd abba nézni, a nyakam flossing
Make big deposits, my gloss is poppin’
Készítsen nagy betéteket, a fényességem felbukkan
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Szereted a hajam? köszönöm, most vettem
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Látom, tetszik, azt akarom, kaptam (igen)

I want it, I got it, I want it, I got it
Azt akarom, megvan, azt akarom, megvan
I want it, I got it, I want it, I got it
Azt akarom, megvan, azt akarom, megvan
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Szereted a hajam? Kösz, most vettem
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Látom, tetszik, azt akarom, kaptam (igen)

Wearing a ring, but ain’t gon’ be no “Mrs.”
Egy gyűrűt visel, de nem megy feleségül
Buy matching diamonds for six of my b*tches
Vásároljon megfelelő gyémántot hat lányomnak
I’d rather spoil all my friends with my riches
Inkább elrontanám az összes barátomat a gazdagságommal
Think retail therapy my new addiction
A drága terápia az új függőség
Whoever said money can’t solve your problems
Aki azt mondta, hogy a pénz nem tudja megoldani a problémáit
Must not have had enough money to solve ’em
Nem kellett elég pénzük ahhoz, hogy megoldja őket
They say, “Which one?” I say, “Nah, I want all of ’em”
Azt mondják: “Melyik?” Azt mondom: “Nem, mindet szeretném”
Happiness is the same price as red-bottoms
A boldogság ugyanaz, mint a drága stilettók

My smile is beamin’, my skin is gleamin’
A mosolyom ragyog, a bőrem csillog
The way it shine, I know you’ve seen it (You’ve seen it)
Azt, ahogy ragyog, tudom, hogy láttad (láttad)
I bought a crib just for the closet
Vettem egy kiságyat a szekrényhez
Both his and hers, I want it, I got it, yeah
Mind az ő, mind az övé, azt akarom, megvan, igen

I want it, I got it, I want it, I got it
Azt akarom, megvan, azt akarom, megvan
I want it, I got it, I want it, I got it (Baby)
Azt akarom, kaptam, azt akarom, kaptam (Baby)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it (Oh yeah)
Szereted a hajam? Köszönöm, most vettem (Ó igen)
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Látom, tetszik, azt akarom, kaptam (igen)

I got my receipts, be lookin’ like phone numbers
Megvettem a bevételeket, nézek, mint a telefonszámok
If it ain’t money, then wrong number
Ha nem pénz, akkor rossz szám
Black card is my business card
A fekete kártya névjegykártyám
The way it be settin’ the tone for me
Az a mód, ahogyan a hangot állítja nekem
I don’t mean to brag, but I be like, “Put it in the bag,” yeah
Nem azt akarom, hogy dicsekedjenek, de én leszek, “Tedd a táskába,” igen
When you see them racks, they stacked up like my ass, yeah
Amikor meglátod az állványokat, felrakják, mint a seggem, igen
Shoot, go from the store to the booth
Lőj, menj a boltból a standba
Make it all back in one loop, give me the loot
Csináld vissza egy hurokba, adj nekem a zsákmányt
Never mind, I got the juice
Nem bánom, kaptam a lé
Nothing but net when we shoot
Semmit, de nettó, amikor lövünk
Look at my neck, look at my jet
Nézd meg a nyakamat, nézd meg a jet
Ain’t got enough money to pay me respect
Nem volt elég pénz, hogy tiszteljen
Ain’t no budget when I’m on the set
Nem volt költségvetés, amikor a készleten vagyok
If I like it, then that’s what I get, yeah
Ha tetszik, akkor ez az, amit kapok

I want it, I got it, I want it, I got it (Yeah)
Azt akarom, megvan, azt akarom, megvan (igen)
I want it, I got it, I want it, I got it (Oh yeah, yeah)
Azt akarom, megkaptam, azt akarom, kaptam (Ó igen, igen)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Szereted a hajam? Kösz, most vettem
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Látom, tetszik, azt akarom, kaptam (igen)