Ariana Grande – 7 rings lời bài hát phiên âm tiếng việt

Yeah, breakfast at Tiffany’s and bottles of bubbles
vâng, bữa sáng và chai rượu sâm banh
Girls with tattoos who like getting in trouble
Những cô gái có hình xăm thích gặp rắc rối
Lashes and diamonds, ATM machines
Lông mi và kim cương, máy ATM
Buy myself all of my favorite things (Yeah)
Mua cho tôi tất cả những thứ yêu thích của tôi (có)
Been through some bad shit, I should be a sad b*tch
Đã qua một số điều xấu, tôi nên là một cô gái buồn
Who woulda thought it’d turn me to a savage?
Ai có thể nghĩ rằng nó sẽ biến tôi thành một kẻ man rợ?
Rather be tied up with cuffs and not strings
Thay vào đó được buộc bằng còng và không dây
Write my own checks like I write what I sing, yeah (Yeah)
Viết séc của riêng tôi giống như tôi viết những gì tôi hát, vâng (vâng)

My wrist, stop watchin’, my neck is flossin’
Cổ tay tôi, ngừng xem, cổ tôi đang xỉa
Make big deposits, my gloss is poppin’
Gửi tiền lớn, độ bóng của tôi đang xuất hiện
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Bạn thích mái tóc của tôi? cảm ơn, chỉ cần mua nó
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Tôi thấy nó, tôi thích nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó (vâng)

I want it, I got it, I want it, I got it
Tôi muốn nó, tôi đã nhận nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó
I want it, I got it, I want it, I got it
Tôi muốn nó, tôi đã nhận nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Bạn thích mái tóc của tôi? Cảm ơn, chỉ cần mua nó
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Tôi thấy nó, tôi thích nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó (vâng)

Wearing a ring, but ain’t gon’ be no “Mrs.”
Đeo nhẫn, nhưng sẽ không kết hôn
Buy matching diamonds for six of my b*tches
Mua kim cương phù hợp cho sáu cô gái của tôi
I’d rather spoil all my friends with my riches
Tôi thà làm hỏng tất cả bạn bè của tôi với sự giàu có của tôi
Think retail therapy my new addiction
Trị liệu đắt tiền là chứng nghiện mới của tôi
Whoever said money can’t solve your problems
Bất cứ ai nói tiền không thể giải quyết vấn đề của bạn
Must not have had enough money to solve ’em
Không cần phải có đủ tiền để giải quyết chúng
They say, “Which one?” I say, “Nah, I want all of ’em”
Họ nói, “Cái nào?” Tôi nói, “Không, tôi muốn tất cả chúng”
Happiness is the same price as red-bottoms
Hạnh phúc là giá tương đương với giày cao gót đắt tiền

My smile is beamin’, my skin is gleamin’
Nụ cười của tôi rạng rỡ, làn da tôi lấp lánh.
The way it shine, I know you’ve seen it (You’ve seen it)
Cách nó tỏa sáng, tôi biết bạn đã nhìn thấy nó (Bạn đã thấy nó)
I bought a crib just for the closet
Tôi đã mua một cái cũi chỉ cho tủ quần áo
Both his and hers, I want it, I got it, yeah
Cả anh ấy và cô ấy, tôi muốn nó, tôi hiểu rồi

I want it, I got it, I want it, I got it
Tôi muốn nó, tôi đã nhận nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó
I want it, I got it, I want it, I got it (Baby)
Tôi muốn nó, tôi đã nhận nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó (Em bé)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it (Oh yeah)
Bạn thích mái tóc của tôi? Cảm ơn, chỉ cần mua nó (Ồ vâng)
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Tôi thấy nó, tôi thích nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó (vâng)

I got my receipts, be lookin’ like phone numbers
Tôi đã nhận được hóa đơn của mình, trông giống như số điện thoại
If it ain’t money, then wrong number
Nếu không phải là tiền thì nhầm số.
Black card is my business card
Thẻ đen là danh thiếp của tôi
The way it be settin’ the tone for me
Cách nó thiết lập giai điệu cho tôi
I don’t mean to brag, but I be like, “Put it in the bag,” yeah
Tôi không có ý khoe khoang, nhưng tôi sẽ nói, “Bỏ nó vào túi”, vâng
When you see them racks, they stacked up like my ass, yeah
Khi bạn nhìn thấy giá đỡ, chúng xếp chồng lên nhau như mông của tôi, vâng
Shoot, go from the store to the booth
Chụp, đi từ cửa hàng đến gian hàng
Make it all back in one loop, give me the loot
Làm cho tất cả trở lại trong một vòng lặp, cho tôi các chiến lợi phẩm
Never mind, I got the juice
Không sao, tôi lấy nước trái cây
Nothing but net when we shoot
Không có gì ngoài mạng khi chúng tôi bắn
Look at my neck, look at my jet
Nhìn vào cổ tôi, nhìn vào máy bay phản lực của tôi
Ain’t got enough money to pay me respect
Không có đủ tiền để tôi tôn trọng
Ain’t no budget when I’m on the set
Không có ngân sách khi tôi ở trường quay
If I like it, then that’s what I get, yeah
Nếu tôi thích nó, thì đó là những gì tôi nhận được, vâng

I want it, I got it, I want it, I got it (Yeah)
Tôi muốn nó, tôi đã nhận nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó (vâng)
I want it, I got it, I want it, I got it (Oh yeah, yeah)
Tôi muốn nó, tôi đã nhận nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó (Ồ vâng, vâng)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Bạn thích mái tóc của tôi? Cảm ơn, chỉ cần mua nó
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Tôi thấy nó, tôi thích nó, tôi muốn nó, tôi đã nhận nó (vâng)