Ariana Grande – 7 rings Songtekst Vertaling Nederlands

Yeah, breakfast at Tiffany’s and bottles of bubbles
ja, ontbijt en flessen champagne
Girls with tattoos who like getting in trouble
Meisjes met tatoeages die graag in de problemen komen
Lashes and diamonds, ATM machines
Wimpers en diamanten, geldautomaten
Buy myself all of my favorite things (Yeah)
Koop me al mijn favoriete dingen (ja)
Been through some bad shit, I should be a sad b*tch
Door een slechte heengegaan, zou ik een triest meisje moeten zijn
Who woulda thought it’d turn me to a savage?
Wie had gedacht dat het me tot een wilde zou maken?
Rather be tied up with cuffs and not strings
Liever vastbinden met manchetten en niet met snaren
Write my own checks like I write what I sing, yeah (Yeah)
Schrijf mijn eigen cheques zoals ik schrijf wat ik zing, ja (ja)

My wrist, stop watchin’, my neck is flossin’
Mijn pols, stop met kijken, mijn nek is aan het flossen
Make big deposits, my gloss is poppin’
Maak grote aanslag, mijn glans is aan het knallen
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Vind jij mijn haar leuk? bedankt, heb het net gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het (ja)

I want it, I got it, I want it, I got it
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik snap het
I want it, I got it, I want it, I got it
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik snap het
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Vind jij mijn haar leuk? Bedankt, heb het net gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het (ja)

Wearing a ring, but ain’t gon’ be no “Mrs.”
Een ring dragen, maar niet gaan trouwen
Buy matching diamonds for six of my b*tches
Koop bijpassende diamanten voor zes van mijn meisjes
I’d rather spoil all my friends with my riches
Ik verwen liever al mijn vrienden met mijn rijkdom
Think retail therapy my new addiction
Dure therapie is mijn nieuwe verslaving
Whoever said money can’t solve your problems
Wie geld zei, kan uw problemen niet oplossen
Must not have had enough money to solve ’em
Moet niet genoeg geld hebben om ze op te lossen
They say, “Which one?” I say, “Nah, I want all of ’em”
Ze zeggen: “Welke?” Ik zeg: “Nee, ik wil ze allemaal”
Happiness is the same price as red-bottoms
Geluk is dezelfde prijs als dure stiletto’s

My smile is beamin’, my skin is gleamin’
Mijn glimlach straalt, mijn huid glanst
The way it shine, I know you’ve seen it (You’ve seen it)
Zoals het schijnt, ik weet dat je het hebt gezien (je hebt het gezien)
I bought a crib just for the closet
Ik kocht een wieg voor de kast
Both his and hers, I want it, I got it, yeah
Zowel hij als de hare, ik wil het, ik snap het, ja

I want it, I got it, I want it, I got it
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik snap het
I want it, I got it, I want it, I got it (Baby)
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het (baby)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it (Oh yeah)
Vind jij mijn haar leuk? Bedankt, heb het net gekocht (Oh ja)
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het (ja)

I got my receipts, be lookin’ like phone numbers
Ik kreeg mijn bonnetjes, zag eruit als telefoonnummers
If it ain’t money, then wrong number
Als het geen geld is, dan is het verkeerde nummer
Black card is my business card
De zwarte kaart is mijn visitekaartje
The way it be settin’ the tone for me
De manier waarop het de toon zet voor mij
I don’t mean to brag, but I be like, “Put it in the bag,” yeah
Ik wil niet opscheppen, maar ik zal zeggen, “stop het in de tas”, ja
When you see them racks, they stacked up like my ass, yeah
Als je de rekken ziet, zijn ze gestapeld zoals mijn reet, ja
Shoot, go from the store to the booth
Schiet op, ga van de winkel naar het hokje
Make it all back in one loop, give me the loot
Maak het allemaal terug in één lus, geef me de buit
Never mind, I got the juice
Laat maar, ik heb het sap
Nothing but net when we shoot
Niets dan net als we schieten
Look at my neck, look at my jet
Kijk naar mijn nek, kijk naar mijn jet
Ain’t got enough money to pay me respect
Ik heb niet genoeg geld om me respect te betuigen
Ain’t no budget when I’m on the set
Heb geen budget als ik op de set sta
If I like it, then that’s what I get, yeah
Als ik het leuk vind, dan is dat wat ik krijg, ja

I want it, I got it, I want it, I got it (Yeah)
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het (ja)
I want it, I got it, I want it, I got it (Oh yeah, yeah)
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het (Oh ja, ja)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Vind jij mijn haar leuk? Bedankt, heb het net gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het (ja)