Ariana Grande – Bloodline dalszöveg fordítás magyarul

Because I’m trying to do the best I can
Mert megpróbálom a lehető legjobbat tenni
And they can’t find something to satisfy me, ugh
És nem találnak semmit, ami kielégít engem

Mmm, yeah, yuh
Mmm, igen
Even though you’re bad for me, I know
Annak ellenére, hogy rossz vagy nekem, tudom
You’re the one that I’m thinkin’
te vagy az, akit gondolok
Got me feelin’ so incredible
Hihetetlenül érzem magam
Would you mind maybe linkin’?
Nem érdekel, ha összekapcsolod?

Love me, love me, baby
Szeretlek, szeretsz, bébi
Are you down? Can you let me know?
Te le? Tudja tudni nekem?
Love me, thank you, leave me
Szeretlek, köszönöm, hagyj
Put it down, then it’s time to go
Tedd le, majd itt az ideje
Get it like you love me
Szerezd meg, ahogy szeretsz
But you don’t, boy, it’s just for show
De nem, fiú, ez csak a show számára
Take it or leave it, you gotta take it or leave it like uh
Vigyük, vagy hagyd, el kell vinned, vagy hagynod kell

Don’t want you in my bloodline, yeah
Nem akarod, hogy a vérvonalamban, igen
Just wanna have a good time, yeah
Csak jó ideje van, igen
And no need to apologize, no
És nem kell bocsánatot kérni, nem
But you gon’ have to let this sh*t go
De el kell hagynod ezt
Don’t want you in my bloodline, yeah
Nem akarod, hogy a vérvonalamban, igen
Not tryna make you all mine, yeah
Nem igyekszem, hogy mindnyájan enyém legyen, igen
And no need to apologize, no
És nem kell bocsánatot kérni, nem
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
De el kell hagynod ezt, igen

Yeah-eh-eh
Igen
Yeah-eh
Igen
Yeah, yeah, yuh
igen igen

No, we won’t be talking the next day
Nem, nem fogunk beszélni másnap
I ain’t got nothin’ to say (Yeah, nah)
Nincs mit mondanom (igen)
I ain’t lookin’ for my one true love
Nem keresek igazi szeretetet
Yeah, that ship sailed away
igen, ez a hajó elmenekült

Love me, love me, baby
Szeretlek, szeretsz, bébi
Are you down? Can you let me know?
Te le? Tudja tudni nekem?
Love me, thank you, leave me
Szeretlek, köszönöm, hagyj
Put it down, then it’s time to go
Tedd le, majd itt az ideje
Get it like you love me
Szerezd meg, ahogy szeretsz
But you don’t, boy, it’s just for show
De nem, fiú, ez csak a show számára
Take it or leave it, you gotta take it or leave it like uh
Vigyük, vagy hagyd, el kell vinned, vagy hagynod kell

Don’t want you in my bloodline, yeah
Nem akarod, hogy a vérvonalamban, igen
Just wanna have a good time, yeah
Csak jó ideje van, igen
And no need to apologize, no
És nem kell bocsánatot kérni, nem
But you gon’ have to let this sh*t go
De el kell hagynod ezt
Don’t want you in my bloodline, yeah (Don’t want you in my)
Nem akarom, hogy a vérvonalamban legyen, igen (nem akarlak téged)
Not tryna make you all mine, yeah (Not tryna make you)
Nem próbálok mindannyian enyémet csinálni, igen (Nem próbálkozunk)
And no need to apologize, no (And no need to, yeah)
És nem kell bocsánatot kérni, nem (és nem kell, igen)
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
De el kell hagynod ezt, igen

Oh, yeah
Ó, igen
Yeah-eh-eh
Igen
Yeah-eh
Igen
Yeah, yeah, yeah
igen igen

Say I know what you want, what you want from me
Mondd, tudom, mit akarsz, mit akarsz tőlem
I know what you think, what you think you see (So what you think)
Tudom, mit gondolsz, mit gondolsz (Szóval mit gondolsz)
I know what you looking for, but I’m complete (Yee)
Tudom, mit keresel, de teljes vagyok (Yee)
I know what you need, but it won’t be me
Tudom, amire szüksége van, de ez nem lesz engem
I know what you want, what you want from me
Tudom, mit akarsz, mit akarsz tőlem
I know what you think, what you think you see
Tudom, mit gondolsz, mit gondolsz
I know what you looking for, but I’m complete
Tudom, mit keresel, de teljes vagyok
I know what you need, but it won’t be me (But it won’t be me)
Tudom, amire szükséged van, de ez nem lesz engem (De nem lesz engem)

Don’t want you in my bloodline, yeah (Don’t want you in my bloodline)
Nem akarom, hogy a vérvonalamban legyen, igen (ne akartalak a vérvonalamban)
Just wanna have a good time, yeah (Just tryna have a good time)
Csak jó időre van szükséged, igen (Csak próbálj meg jó időt)
And no need to apologize, no (No)
És nem kell bocsánatot kérni, nem (nem)
But you gon’ have to let this sh*t go (Yeah, yeah)
De el kell hagynod ezt (igen, igen)
Don’t want you in my bloodline, yeah
Nem akarod, hogy a vérvonalamban, igen
Not tryna make you all mine, yeah
Nem igyekszem, hogy mindnyájan enyém legyen, igen
And no need to apologize, no
És nem kell bocsánatot kérni, nem
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
De el kell hagynod ezt, igen

Woo
Udvarol
Yeah-eh-eh, yeah
igen igen
Yeah, yeah, yeah
igen igen
Yeah-eh-eh
Igen
Yeah, yeah, yeah
igen igen
Yeah, yeah yeah
igen igen