Ariana Grande – Bloodline Songtekst Vertaling Nederlands

Because I’m trying to do the best I can
Omdat ik probeer het beste te doen wat ik kan
And they can’t find something to satisfy me, ugh
En ze kunnen niets vinden om me tevreden te stellen

Mmm, yeah, yuh
Mmm ja
Even though you’re bad for me, I know
Ook al ben je slecht voor me, ik weet het
You’re the one that I’m thinkin’
jij bent degene die ik denk
Got me feelin’ so incredible
Ik voelde me zo ongelooflijk
Would you mind maybe linkin’?
Zou je willen koppelen?

Love me, love me, baby
Houd van me, hou van me, schat
Are you down? Can you let me know?
Ben je beneden? Kunt u mij laten weten?
Love me, thank you, leave me
Houd van me, dank je, verlaat me
Put it down, then it’s time to go
Zet het neer, dan is het tijd om te gaan
Get it like you love me
Haal het zoals je van me houdt
But you don’t, boy, it’s just for show
Maar jij niet, jongen, het is alleen voor de show
Take it or leave it, you gotta take it or leave it like uh
Neem het of verlaat het, je moet het nemen of het achterlaten

Don’t want you in my bloodline, yeah
Ik wil je niet in mijn bloedlijn, ja
Just wanna have a good time, yeah
Ik wil gewoon een goede tijd hebben, ja
And no need to apologize, no
En je hoeft je niet te verontschuldigen, nee
But you gon’ have to let this sh*t go
Maar je moet dit laten gaan
Don’t want you in my bloodline, yeah
Ik wil je niet in mijn bloedlijn, ja
Not tryna make you all mine, yeah
Niet proberen je helemaal van mij te maken, ja
And no need to apologize, no
En je hoeft je niet te verontschuldigen, nee
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
Maar je moet dit laten gaan, ja

Yeah-eh-eh
Ja
Yeah-eh
Ja
Yeah, yeah, yuh
ja, ja

No, we won’t be talking the next day
Nee, we praten de volgende dag niet
I ain’t got nothin’ to say (Yeah, nah)
Ik heb niets te zeggen (ja)
I ain’t lookin’ for my one true love
Ik ben niet op zoek naar ware liefde
Yeah, that ship sailed away
ja, dat schip zeilde weg

Love me, love me, baby
Houd van me, hou van me, schat
Are you down? Can you let me know?
Ben je beneden? Kunt u mij laten weten?
Love me, thank you, leave me
Houd van me, dank je, verlaat me
Put it down, then it’s time to go
Zet het neer, dan is het tijd om te gaan
Get it like you love me
Haal het zoals je van me houdt
But you don’t, boy, it’s just for show
Maar jij niet, jongen, het is alleen voor de show
Take it or leave it, you gotta take it or leave it like uh
Neem het of verlaat het, je moet het nemen of het achterlaten

Don’t want you in my bloodline, yeah
Ik wil je niet in mijn bloedlijn, ja
Just wanna have a good time, yeah
Ik wil gewoon een goede tijd hebben, ja
And no need to apologize, no
En je hoeft je niet te verontschuldigen, nee
But you gon’ have to let this sh*t go
Maar je moet dit laten gaan
Don’t want you in my bloodline, yeah (Don’t want you in my)
Wil je niet in mijn bloedlijn, ja (wil je niet in mijn)
Not tryna make you all mine, yeah (Not tryna make you)
Niet proberen om je helemaal van mij te maken, ja (niet proberen om jou te maken)
And no need to apologize, no (And no need to, yeah)
En je hoeft je niet te verontschuldigen, nee (en niet nodig, ja)
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
Maar je moet dit laten gaan, ja

Oh, yeah
Oh ja
Yeah-eh-eh
Ja
Yeah-eh
Ja
Yeah, yeah, yeah
ja, ja

Say I know what you want, what you want from me
Zeg dat ik weet wat je wilt, wat je van me wilt
I know what you think, what you think you see (So what you think)
Ik weet wat je denkt, wat je denkt te zien (dus wat je denkt)
I know what you looking for, but I’m complete (Yee)
Ik weet wat je zoekt, maar ik ben compleet (Yee)
I know what you need, but it won’t be me
Ik weet wat je nodig hebt, maar ik zal het niet zijn
I know what you want, what you want from me
Ik weet wat je wilt, wat je van me wilt
I know what you think, what you think you see
Ik weet wat je denkt, wat je denkt te zien
I know what you looking for, but I’m complete
Ik weet wat je zoekt, maar ik ben compleet
I know what you need, but it won’t be me (But it won’t be me)
Ik weet wat je nodig hebt, maar ik zal het niet zijn (maar ik zal het niet zijn)

Don’t want you in my bloodline, yeah (Don’t want you in my bloodline)
Wil je niet in mijn bloedlijn, ja (wil je niet in mijn bloedlijn)
Just wanna have a good time, yeah (Just tryna have a good time)
Ik wil gewoon een goede tijd hebben, ja (ik probeer gewoon een goede tijd te hebben)
And no need to apologize, no (No)
En je hoeft je niet te verontschuldigen, nee (Nee)
But you gon’ have to let this sh*t go (Yeah, yeah)
Maar je moet dit laten gaan (ja, ja)
Don’t want you in my bloodline, yeah
Ik wil je niet in mijn bloedlijn, ja
Not tryna make you all mine, yeah
Niet proberen je helemaal van mij te maken, ja
And no need to apologize, no
En je hoeft je niet te verontschuldigen, nee
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
Maar je moet dit laten gaan, ja

Woo
vrijen
Yeah-eh-eh, yeah
ja, ja
Yeah, yeah, yeah
ja, ja
Yeah-eh-eh
Ja
Yeah, yeah, yeah
ja, ja
Yeah, yeah yeah
ja, ja