Ariana Grande – Bloodline Text Piesne Preklad v Slovensky

Because I’m trying to do the best I can
Pretože sa snažím robiť to najlepšie, čo môžem
And they can’t find something to satisfy me, ugh
A nemôžu nájsť nič, čo by ma uspokojilo

Mmm, yeah, yuh
Mmm, áno
Even though you’re bad for me, I know
Aj keď ste pre mňa zlé, viem
You’re the one that I’m thinkin’
ty si tá, o ktorej myslím
Got me feelin’ so incredible
Mám pocit, že je tak neuveriteľné
Would you mind maybe linkin’?
Mohli by ste sa pripojiť?

Love me, love me, baby
Miluj ma, miluj ma, zlatko
Are you down? Can you let me know?
Ste dole? Dajte mi vedieť?
Love me, thank you, leave me
Miluj ma, ďakujem, nechaj ma
Put it down, then it’s time to go
Zložte to, potom je čas ísť
Get it like you love me
Získajte to, ako ma milujete
But you don’t, boy, it’s just for show
Ale nemáte, chlapec, je to len pre show
Take it or leave it, you gotta take it or leave it like uh
Vezmite si to alebo ho nechajte, musíte ho vziať alebo ho nechať

Don’t want you in my bloodline, yeah
Nechcem ťa v mojej krevní línii, áno
Just wanna have a good time, yeah
Len chcem mať dobrý čas, áno
And no need to apologize, no
A nemusíte sa ospravedlňovať, nie
But you gon’ have to let this sh*t go
Ale musíte to nechať
Don’t want you in my bloodline, yeah
Nechcem ťa v mojej krevní línii, áno
Not tryna make you all mine, yeah
Nesnaží sa vás urobiť všetko moje, áno
And no need to apologize, no
A nemusíte sa ospravedlňovať, nie
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
Ale musíte to nechať, áno

Yeah-eh-eh
Áno
Yeah-eh
Áno
Yeah, yeah, yuh
Áno áno

No, we won’t be talking the next day
Nie, nebudeme hovoriť ďalší deň
I ain’t got nothin’ to say (Yeah, nah)
Nemám čo povedať (áno)
I ain’t lookin’ for my one true love
Nehľadám pravú lásku
Yeah, that ship sailed away
áno, tá loď odchádzala

Love me, love me, baby
Miluj ma, miluj ma, zlatko
Are you down? Can you let me know?
Ste dole? Dajte mi vedieť?
Love me, thank you, leave me
Miluj ma, ďakujem, nechaj ma
Put it down, then it’s time to go
Zložte to, potom je čas ísť
Get it like you love me
Získajte to, ako ma milujete
But you don’t, boy, it’s just for show
Ale nemáte, chlapec, je to len pre show
Take it or leave it, you gotta take it or leave it like uh
Vezmite si to alebo ho nechajte, musíte ho vziať alebo ho nechať

Don’t want you in my bloodline, yeah
Nechcem ťa v mojej krevní línii, áno
Just wanna have a good time, yeah
Len chcem mať dobrý čas, áno
And no need to apologize, no
A nemusíte sa ospravedlňovať, nie
But you gon’ have to let this sh*t go
Ale musíte to nechať
Don’t want you in my bloodline, yeah (Don’t want you in my)
Nechcem ťa v mojej krvavej línii, áno (Nechcem ťa v mojom)
Not tryna make you all mine, yeah (Not tryna make you)
Nesnažím sa z vás urobiť všetko, áno (Nesnažím sa vás urobiť)
And no need to apologize, no (And no need to, yeah)
A nie je potrebné sa ospravedlňovať, nie (A nie je potrebné, áno)
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
Ale musíte to nechať, áno

Oh, yeah
Ó áno
Yeah-eh-eh
Áno
Yeah-eh
Áno
Yeah, yeah, yeah
Áno áno

Say I know what you want, what you want from me
Povedz, že viem, čo chceš, čo odo mňa chceš
I know what you think, what you think you see (So what you think)
Viem, čo si myslíš, čo si myslíš, že vidíš (Takže čo si myslíš)
I know what you looking for, but I’m complete (Yee)
Viem, čo hľadáte, ale som úplný (Yee)
I know what you need, but it won’t be me
Viem, čo potrebuješ, ale to nebude mňa
I know what you want, what you want from me
Viem, čo chceš, čo odo mňa chceš
I know what you think, what you think you see
Viem, čo si myslíš, čo si myslíš, že vidíš
I know what you looking for, but I’m complete
Viem, čo hľadáte, ale som úplný
I know what you need, but it won’t be me (But it won’t be me)
Viem, čo potrebuješ, ale nebudem to ja (Ale to nebude ja)

Don’t want you in my bloodline, yeah (Don’t want you in my bloodline)
Nechcem ťa v mojej krvavej línii, áno (nechcem ťa v mojej krvnej línii)
Just wanna have a good time, yeah (Just tryna have a good time)
Len chcem mať dobrý čas, áno (Len sa snažím mať dobrý čas)
And no need to apologize, no (No)
A nemusíte sa ospravedlňovať, nie (nie)
But you gon’ have to let this sh*t go (Yeah, yeah)
Ale musíte to nechať (áno, áno)
Don’t want you in my bloodline, yeah
Nechcem ťa v mojej krevní línii, áno
Not tryna make you all mine, yeah
Nesnaží sa vás urobiť všetko moje, áno
And no need to apologize, no
A nemusíte sa ospravedlňovať, nie
But you gon’ have to let this sh*t go, yeah
Ale musíte to nechať, áno

Woo
Vábiť
Yeah-eh-eh, yeah
Áno áno
Yeah, yeah, yeah
Áno áno
Yeah-eh-eh
Áno
Yeah, yeah, yeah
Áno áno
Yeah, yeah yeah
Áno áno