Ariana Grande – Break up with your girlfriend dalszöveg fordítás magyarul

You got me some type of way (Hmm)
Van nekem valamiféle út
Ain’t used to feelin’ this way (Mmm-mmm)
Nem szoktam így érezni
I do not know what to say (Yeah, yeah)
Nem tudom, mit mondjak (igen, igen)
But I know I shouldn’t think about it
De tudom, hogy nem kellene gondolkodnom
Took one f*ckin’ look at your face (Hmm)
Csak egy pillantást vetett az arcodra
Now I wanna know how you taste (Mmm-mmm)
Most szeretném tudni, hogyan ízlik
Usually don’t give it away (Yeah, yeah)
Általában nem adom el (igen, igen)
But you know I’m out here thinkin’ ’bout it
De tudod, hogy itt gondolok rá

Then I realize she’s right there
Aztán rájöttem, hogy ott van
And I’m at home like, “Damn, this ain’t fair”
És otthon vagyok, “Nem, ez nem igazságos”

Break up with your girlfriend
Lépj fel a barátnőddel
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
igen, igen, mert unatkozom
You could hit it in the mornin’ (Mornin’)
Reggel (Morning) megérheted
Yeah, yeah, like it’s yours
igen, igen, mint a tiéd
I know it ain’t right
Tudom, hogy nem helyes
But I don’t care (Care)
De nem érdekel (Care)
Break up with your girlfriend
Lépj fel a barátnőddel
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
igen, igen, mert unatkozom

This sh*t always happen to me (Yeah)
Ez mindig velem történik (igen)
Why can’t we just play for keeps? (Mmm-mmm)
Miért nem tudunk csak játszani
Practically on my knees (Yeah, yeah)
Gyakorlatilag térdre (igen, igen)
But I know I shouldn’t think about it
De tudom, hogy nem kellene gondolkodnom
You know what you’re doin’ to me
Tudod, mit csinálsz velem
You’re singin’ my songs in the streets, yeah, yeah
énekelsz az én utcáimban, igen, igen
Actin’ all innocent, please
Kérem ártatlanul cselekedj
When I know you’re out here thinkin’ ’bout it
Amikor tudom, hogy itt gondolkodsz

Then you realize she’s right there (Yeah)
Akkor rájössz, hogy ott van (igen)
And you’re at home like, “Damn, she can’t compare”
És otthon vagy, mint “Nem, nem tudja összehasonlítani”

Break up with your girlfriend
Lépj fel a barátnőddel
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
igen, igen, mert unatkozom
You could hit it in the mornin’ (In the mornin’)
Reggel reggel megérheted (reggel)
Yeah, yeah, like it’s yours
igen, igen, mint a tiéd
I know it ain’t right
Tudom, hogy nem helyes
But I don’t care (I don’t care, yee)
De nem érdekel (nem érdekel, yee)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Szünet a barátnőddel (a barátnőddel)
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
igen, igen, mert unatkozom

With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
A barátnőddel, barátnőddel, barátnőddel, barátnőddel
With your girlfriend
A barátnőddel
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
A barátnőddel, barátnőddel, barátnőddel, barátnőddel

You could say I’m hatin’ if you want to
Azt mondhatnám, hogy gyűlölöm, ha akarod
But I only hate on her ’cause I want you
De csak azért gyűlölöm, mert akarlak
Say I’m trippin’ if you feel like
Mondja, hogy megrekedtem, ha úgy érzed
But you without me ain’t right (Ain’t right)
De te nélküled nem igaz (nem jobb)
You could call me crazy ’cause I want you
Lehet, hogy őrültnek hívsz, mert akarlak
And I never even ever f*ckin’ met you
És soha nem találkoztam veled
Say I’m trippin’ and it ain’t right
Mondd, hogy én kioldok, és nem helyes
But you without me ain’t nice (Ain’t nice, yeah)
De te nélküled nem kedves (nem szép, igen)

Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Szünet a barátnőddel (a barátnőddel)
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
igen, igen, mert unatkozom
You could hit it in the mornin’ (Hit in the mornin’, yeah, yeah, yeah)
Reggel reggel megüthetsz (reggel, igen, igen, igen)
Yeah, yeah, like it’s yours
igen, igen, mint a tiéd
I know it ain’t right
Tudom, hogy nem helyes
But I don’t care (Care, yeah)
De nem érdekel (Care, igen)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Szünet a barátnőddel (a barátnőddel)
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
igen, igen, mert unatkozom

With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, baby, girlfriend
A barátnőddel, barátnőddel, barátnőddel, babával, barátnőddel
With your girlfriend
A barátnőddel
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
A barátnőddel, barátnőddel, barátnőddel, barátnőddel
With your girlfriend
A barátnőddel