Ariana Grande – Break up with your girlfriend Songtekst Vertaling Nederlands

You got me some type of way (Hmm)
Je hebt een manier voor me
Ain’t used to feelin’ this way (Mmm-mmm)
Ik ben niet gewend om me zo te voelen
I do not know what to say (Yeah, yeah)
Ik weet niet wat ik moet zeggen (ja, ja)
But I know I shouldn’t think about it
Maar ik weet dat ik er niet over na moet denken
Took one f*ckin’ look at your face (Hmm)
Het heeft maar één blik op je gezicht gekeken
Now I wanna know how you taste (Mmm-mmm)
Nu wil ik weten hoe je proeft
Usually don’t give it away (Yeah, yeah)
Meestal geef ik het niet weg (ja, ja)
But you know I’m out here thinkin’ ’bout it
Maar je weet dat ik hier aan het denken ben

Then I realize she’s right there
Dan realiseer ik me dat ze daar is
And I’m at home like, “Damn, this ain’t fair”
En ik ben thuis zoals, “Nee, dit is niet eerlijk”

Break up with your girlfriend
Maak het uit met je vriendin
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
ja, ja, omdat ik me verveel
You could hit it in the mornin’ (Mornin’)
Je zou het in de ochtend kunnen raken (ochtend)
Yeah, yeah, like it’s yours
ja, ja, alsof het van jou is
I know it ain’t right
Ik weet dat het niet goed is
But I don’t care (Care)
Maar het kan me niet schelen (Care)
Break up with your girlfriend
Maak het uit met je vriendin
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
ja, ja, omdat ik me verveel

This sh*t always happen to me (Yeah)
Dit gebeurt altijd met mij (ja)
Why can’t we just play for keeps? (Mmm-mmm)
Waarom kunnen we niet gewoon spelen
Practically on my knees (Yeah, yeah)
Praktisch op mijn knieën (ja, ja)
But I know I shouldn’t think about it
Maar ik weet dat ik er niet over na moet denken
You know what you’re doin’ to me
Je weet wat je me aandoet
You’re singin’ my songs in the streets, yeah, yeah
je zingt mijn liedjes op straat, ja, ja
Actin’ all innocent, please
Handelen als onschuldig, alsjeblieft
When I know you’re out here thinkin’ ’bout it
Als ik weet dat je hier aan het denken bent

Then you realize she’s right there (Yeah)
Dan realiseer je je dat ze daar is (ja)
And you’re at home like, “Damn, she can’t compare”
En je bent thuis zoals, “Nee, ze kan niet vergelijken”

Break up with your girlfriend
Maak het uit met je vriendin
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
ja, ja, omdat ik me verveel
You could hit it in the mornin’ (In the mornin’)
Je zou het ‘s ochtends kunnen slaan (‘ s ochtends)
Yeah, yeah, like it’s yours
ja, ja, alsof het van jou is
I know it ain’t right
Ik weet dat het niet goed is
But I don’t care (I don’t care, yee)
Maar het kan me niet schelen (kan me niet schelen, yee)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Verdwijn met je vriendin (met je vriendin)
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
ja, ja, omdat ik me verveel

With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
Met je vriendin, vriendin, vriendin, vriendin
With your girlfriend
Met je vriendin
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
Met je vriendin, vriendin, vriendin, vriendin

You could say I’m hatin’ if you want to
Je zou kunnen zeggen dat ik haat als je dat wilt
But I only hate on her ’cause I want you
Maar ik heb alleen een hekel aan haar omdat ik jou wil
Say I’m trippin’ if you feel like
Zeg dat ik struikel als je zin hebt
But you without me ain’t right (Ain’t right)
Maar jij zonder mij heeft niet gelijk (niet goed)
You could call me crazy ’cause I want you
Je zou me gek kunnen noemen omdat ik je wil
And I never even ever f*ckin’ met you
En ik heb je zelfs nooit ontmoet
Say I’m trippin’ and it ain’t right
Zeg dat ik struikel en het is niet goed
But you without me ain’t nice (Ain’t nice, yeah)
Maar jij zonder mij is niet aardig (niet leuk, ja)

Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Verdwijn met je vriendin (met je vriendin)
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
ja, ja, omdat ik me verveel
You could hit it in the mornin’ (Hit in the mornin’, yeah, yeah, yeah)
Je zou het ‘s morgens kunnen slaan (‘ s morgens vroeg slaan, ja, ja, ja)
Yeah, yeah, like it’s yours
ja, ja, alsof het van jou is
I know it ain’t right
Ik weet dat het niet goed is
But I don’t care (Care, yeah)
Maar het kan me niet schelen (zorg, ja)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Verdwijn met je vriendin (met je vriendin)
Yeah, yeah, ’cause I’m bored
ja, ja, omdat ik me verveel

With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, baby, girlfriend
Met je vriendin, vriendin, vriendin, baby, vriendin
With your girlfriend
Met je vriendin
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
Met je vriendin, vriendin, vriendin, vriendin
With your girlfriend
Met je vriendin