Ariana Grande – Don’t Call Me Angel Songtekst Vertaling in Nederlands

Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey – Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)

Boy, don’t call me angel
Jongen, noem me geen engel
You ain’t got me right
Je hebt me niet goed begrepen
Don’t call me angel
Noem me geen engel
You can’t pay my price
Je kunt mijn prijs niet betalen
Ain’t from no heaven
Ik kom niet uit de hemel
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
ja, je hebt me goed gehoord
Even though you know we fly (though you know we)
Zelfs als je weet dat we vliegen
Don’t call me angel
Noem me geen engel

Uh, don’t call me angel when I’m a mess
Noem me geen engel, ik ben een puinhoop
Don’t call me angel when I get undressed
Noem me geen engel als ik me uitkleed
You know I, I don’t like that, boy (Uh)
Je weet dat ik dat niet leuk vind, jongen
I make my money, and I write the checks
Ik verdien mijn geld, ik schrijf de cheques
So say my name with a little respect
Dus zeg mijn naam met een beetje respect
All my girls successful, and you’re just our guest
Al mijn meisjes zijn succesvol, en jij bent alleen onze gast

Do I really need to say it?
Moet ik dat zeggen?
Do I need to say it again, yeah?
Moet ik dat nog een keer zeggen, ja?
You better stop the sweet talk
Je kunt beter stoppen met het zoete gepraat
And keep your pretty mouth shut
En houd je mond dicht

Boy, don’t call me angel
Jongen, noem me geen engel
You ain’t got me right
Je hebt me niet goed begrepen
Don’t call me angel
Noem me geen engel
You can’t pay my price
Je kunt mijn prijs niet betalen
Ain’t from no heaven
Ik kom niet uit de hemel
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
ja, je hebt me goed gehoord
Even though you know we fly (though you know we)
Zelfs als je weet dat we vliegen
Don’t call me angel
Noem me geen engel

See you here with somebody
Ik zie je hier met iemand
You sizin’ up my body, oh yeah
Je beoordeelt mijn lichaam, oh ja
Don’t you know that I bite when the sun set, yeah?
Weet je niet dat ik bijt als de zon ondergaat, ja?
So don’t you track ’em around me
Dus volg ze niet om me heen
Might work on them, but not me, oh yeah
Zou eraan kunnen werken, maar ik niet, oh ja
Don’t you know that I bite when the sun set?
Weet je niet dat ik bijt als de zon ondergaat?

Keep my name out your mouth
Houd mijn naam uit je mond
I know what you about
Ik weet waar je over gaat
So keep my name out your mouth, oh yeah
Dus hou mijn naam uit je mond, oh ja

Boy, don’t call me angel
Jongen, noem me geen engel
You ain’t got me right
Je hebt me niet goed begrepen
Don’t call me angel
Noem me geen engel
You can’t pay my price
Je kunt mijn prijs niet betalen
Ain’t from no heaven
Ik kom niet uit de hemel
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
ja, je hebt me goed gehoord
Even though you know we fly (though you know we)
Zelfs als je weet dat we vliegen
Don’t call me angel
Noem me geen engel

I appreciate the way you watch me, I can’t lie
Ik waardeer de manier waarop je naar me kijkt, ik kan niet liegen
I drop it down, I pick it up, I back it across the county line
Ik laat het vallen, pak het op, ik rij het over de provincielijn
I fell from heaven, now I’m living like a devil
Ik viel uit de hemel, nu leef ik als een duivel
You can’t get me off your mind
Je kunt me niet uit je gedachten zetten
I appreciate the way you want me, I can’t lie
Ik waardeer de manier waarop je me wilt, ik kan niet liegen
I drop it low, I back it up, I know you wanna think you’re mine
Ik laat het laag vallen, ik maak er een back-up van, ik weet dat je wilt denken dat je van mij bent
Baby, I totally get it, you can’t get some
Schat, ik snap het, je kunt er geen krijgen
You can’t get me off your mind
Je kunt me niet uit je gedachten zetten
We in it together, but don’t call me angel
We zijn samen, maar noem me geen engel

Oh, boy, don’t call me angel
Jongen, noem me geen engel
You ain’t got me right
Je hebt me niet goed begrepen
Don’t call me angel
Noem me geen engel
You can’t pay my price
Je kunt mijn prijs niet betalen
Ain’t from no heaven
Ik kom niet uit de hemel
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
ja, je hebt me goed gehoord
Even though you know we fly (though you know we)
Zelfs als je weet dat we vliegen
Don’t call me angel
Noem me geen engel

Angel
Engel
Don’t call me angel (Yeah-yeah, yeah-yeah)
Noem me geen engel (ja, ja)
Don’t call me angel
Noem me geen engel