Ariana Grande – Don’t Call Me Angel Text Piesne Preklad v Slovensky

Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey – Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)

Boy, don’t call me angel
Chlapče, nenazývaj ma anjelom
You ain’t got me right
Nerozumel si mi správne
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel
You can’t pay my price
Nemôžete zaplatiť moju cenu
Ain’t from no heaven
Nie som z neba
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
áno, počuli ste ma správne
Even though you know we fly (though you know we)
Aj keď viete, že lietame
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel

Uh, don’t call me angel when I’m a mess
Nehovorte mi anjel, som neporiadok
Don’t call me angel when I get undressed
Keď sa vyzliecť, nevolajte ma za anjela
You know I, I don’t like that, boy (Uh)
Vieš, že sa mi to nepáči, chlapče
I make my money, and I write the checks
Zarobím si peniaze, píšem šeky
So say my name with a little respect
Takže povedz moje meno s trochou úcty
All my girls successful, and you’re just our guest
Všetky moje dievčatá sú úspešné a vy ste len náš hosť

Do I really need to say it?
Musím to povedať?
Do I need to say it again, yeah?
Musím to povedať znova, áno?
You better stop the sweet talk
Radšej zastavte sladkú reč
And keep your pretty mouth shut
A držte ústa zavreté

Boy, don’t call me angel
Chlapče, nenazývaj ma anjelom
You ain’t got me right
Nerozumel si mi správne
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel
You can’t pay my price
Nemôžete zaplatiť moju cenu
Ain’t from no heaven
Nie som z neba
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
áno, počuli ste ma správne
Even though you know we fly (though you know we)
Aj keď viete, že lietame
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel

See you here with somebody
Uvidíme sa s niekým
You sizin’ up my body, oh yeah
Hodnotíš moje telo, ach áno
Don’t you know that I bite when the sun set, yeah?
Nevieš, že sa uhryznem, keď zapadá slnko, áno?
So don’t you track ’em around me
Takže ich nesledujte okolo mňa
Might work on them, but not me, oh yeah
Môže na nich pracovať, ale nie ja, ach áno
Don’t you know that I bite when the sun set?
Nevieš, že sa uhryznem, keď zapadá slnko?

Keep my name out your mouth
Držte moje meno mimo úst
I know what you about
Viem o čom ty
So keep my name out your mouth, oh yeah
Takže držte moje meno mimo úst, oh áno

Boy, don’t call me angel
Chlapče, nenazývaj ma anjelom
You ain’t got me right
Nerozumel si mi správne
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel
You can’t pay my price
Nemôžete zaplatiť moju cenu
Ain’t from no heaven
Nie som z neba
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
áno, počuli ste ma správne
Even though you know we fly (though you know we)
Aj keď viete, že lietame
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel

I appreciate the way you watch me, I can’t lie
Oceňujem spôsob, akým ma sledujete, nemôžem klamať
I drop it down, I pick it up, I back it across the county line
Pustím to dole, vyzdvihnem to, vrátim ho cez krajnú líniu
I fell from heaven, now I’m living like a devil
Spadol som z neba, teraz žijem ako diabol
You can’t get me off your mind
Nemôžete ma zbaviť mysle
I appreciate the way you want me, I can’t lie
Oceňujem spôsob, akým ma chcete, nemôžem klamať
I drop it low, I back it up, I know you wanna think you’re mine
Spúšťam ho nízko, zálohujem ho, viem, že si chceš myslieť, že si môj
Baby, I totally get it, you can’t get some
Miláčik, chápem to, niečo si nemôžeš kúpiť
You can’t get me off your mind
Nemôžete ma zbaviť mysle
We in it together, but don’t call me angel
Sme spolu, ale nenazývajú ma anjelom

Oh, boy, don’t call me angel
Chlapče, nenazývaj ma anjelom
You ain’t got me right
Nerozumel si mi správne
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel
You can’t pay my price
Nemôžete zaplatiť moju cenu
Ain’t from no heaven
Nie som z neba
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
áno, počuli ste ma správne
Even though you know we fly (though you know we)
Aj keď viete, že lietame
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel

Angel
anjel
Don’t call me angel (Yeah-yeah, yeah-yeah)
Nehovorte mi anjel (áno, áno)
Don’t call me angel
Nehovorte mi anjel