Ariana Grande – Everytime dalszöveg fordítás magyarul

Back to you, back to you, back to you
Vissza az Önhöz, vissza hozzátok, vissza hozzátok
Back to you, back to you, back to you
Vissza az Önhöz, vissza hozzátok, vissza hozzátok
I go back to you, back to you, back to you everytime
Visszamennék hozzád, vissza hozzátok, vissza minden alkalommal

I get tired of your no-shows
Belefáradtam a nem-bemutatóidnak
You get tired of my control
Fáradt az irányításom
They keep telling me to let go
Folytatják, hogy elengedjék
But I don’t really let go when I say so
De nem hagyom el, ha ezt mondom
I keep giving people blank stares
Folyamatosan néztem az embereket
I’m so different when you’re not there
Annyira más vagyok, ha nem vagy ott
It’s like something out of Shakespeare
Olyan, mint valami Shakespeare-ból
Because I’m really not here when you’re not there
Mert tényleg nem vagyok itt, amikor nem vagy ott

I’ve tried to fight our energy
Megpróbáltam harcolni az energiánkkal
But everytime I think I’m free
De minden alkalommal, amikor úgy gondolom, szabad vagyok

You get high and call on the regular
Magasra vált, és hívja a rendszereseket
I get weak and fall like a teenager
Gyengék és esik, mint egy tinédzser
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
Miért, miért viszi vissza Isten hozzátok?
I get drunk, pretend that I’m over it
Részeg vagyok, úgy teszek, mintha meghaladnám
Self-destruct, show up like an idiot
Önmegsemmisítés, úgy tűnik, mint egy idióta
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
Miért, miért viszi vissza Isten hozzátok?

I go back to you, back to you, back to you
Visszamennék hozzád, vissza hozzátok, vissza hozzátok
Back to you, back to you, back to you
Vissza az Önhöz, vissza hozzátok, vissza hozzátok
I go back to you, back to you, back to you everytime
Visszamennék hozzád, vissza hozzátok, vissza minden alkalommal

Just when I get on a new wave
Csak amikor új hullámra készülök
Boy, you look at me and I slip outta my lace
Fiú, rám nézel, és kihúzom a csipkét
They keep calling me a head-case
Folytatják a fejét
‘Cause I can’t make a good case why we can’t change
Mert nem tudok jó eséllyel foglalkozni, miért nem tudunk megváltozni

I’ve tried to fight our energy
Megpróbáltam harcolni az energiánkkal
But everytime I think I’m free
De minden alkalommal, amikor úgy gondolom, szabad vagyok

You get high and call on the regular
Magasra vált, és hívja a rendszereseket
I get weak and fall like a teenager
Gyengék és esik, mint egy tinédzser
Why, oh why does God keep bringing me back to you? (back to you, baby)
Miért, miért viszi vissza Isten hozzátok? (vissza hozzátok, bébi)
I get drunk, pretend that I’m over it
Részeg vagyok, úgy teszek, mintha meghaladnám
Self-destruct, show up like an idiot
Önmegsemmisítés, úgy tűnik, mint egy idióta
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
Miért, miért viszi vissza Isten hozzátok?

I go back to you, back to you, back to you (I go back to you)
Visszamennék hozzád, vissza hozzátok, vissza hozzátok (visszamegyek hozzád)
Back to you, back to you, back to you (back to you)
Vissza az Önhöz, vissza hozzátok, vissza hozzátok (vissza hozzátok)
I go back to you, back to you, back to you everytime
Visszamennék hozzád, vissza hozzátok, vissza minden alkalommal
I go back to you, back to you, back to you
Visszamennék hozzád, vissza hozzátok, vissza hozzátok
Back to you, back to you, back to you
Vissza az Önhöz, vissza hozzátok, vissza hozzátok
I go back to you, back to you, back to you everytime
Visszamennék hozzád, vissza hozzátok, vissza minden alkalommal