Ariana Grande – Everytime Songtekst Vertaling Nederlands

Back to you, back to you, back to you
Terug naar jou, terug naar jou, terug naar jou
Back to you, back to you, back to you
Terug naar jou, terug naar jou, terug naar jou
I go back to you, back to you, back to you everytime
Ik ga terug naar jou, terug naar jou, elke keer weer terug

I get tired of your no-shows
Ik word moe van je no-shows
You get tired of my control
Je wordt moe van mijn controle
They keep telling me to let go
Ze blijven me vertellen om los te laten
But I don’t really let go when I say so
Maar ik laat het niet echt los als ik het zeg
I keep giving people blank stares
Ik blijf mensen blanco blikken geven
I’m so different when you’re not there
Ik ben zo anders als je er niet bent
It’s like something out of Shakespeare
Het is net iets uit Shakespeare
Because I’m really not here when you’re not there
Omdat ik er echt niet ben als je er niet bent

I’ve tried to fight our energy
Ik heb geprobeerd onze energie te bestrijden
But everytime I think I’m free
Maar elke keer als ik denk dat ik vrij ben

You get high and call on the regular
Je wordt high en doet een beroep op de reguliere
I get weak and fall like a teenager
Ik word zwak en val als een tiener
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
Waarom, oh waarom brengt God me altijd terug naar jou?
I get drunk, pretend that I’m over it
Ik word dronken, doe alsof ik eroverheen ben
Self-destruct, show up like an idiot
Zelfvernietiging, verschijnt als een idioot
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
Waarom, oh waarom brengt God me altijd terug naar jou?

I go back to you, back to you, back to you
Ik ga terug naar jou, terug naar jou, terug naar jou
Back to you, back to you, back to you
Terug naar jou, terug naar jou, terug naar jou
I go back to you, back to you, back to you everytime
Ik ga terug naar jou, terug naar jou, elke keer weer terug

Just when I get on a new wave
Net als ik op een nieuwe golf sta
Boy, you look at me and I slip outta my lace
Jongen, je kijkt me aan en ik glijd uit mijn kant
They keep calling me a head-case
Ze blijven me een hoofdletter noemen
‘Cause I can’t make a good case why we can’t change
Omdat ik geen goed voorbeeld kan geven waarom we niet kunnen veranderen

I’ve tried to fight our energy
Ik heb geprobeerd onze energie te bestrijden
But everytime I think I’m free
Maar elke keer als ik denk dat ik vrij ben

You get high and call on the regular
Je wordt high en doet een beroep op de reguliere
I get weak and fall like a teenager
Ik word zwak en val als een tiener
Why, oh why does God keep bringing me back to you? (back to you, baby)
Waarom, oh waarom brengt God me altijd terug naar jou? (terug naar jou, schat)
I get drunk, pretend that I’m over it
Ik word dronken, doe alsof ik eroverheen ben
Self-destruct, show up like an idiot
Zelfvernietiging, verschijnt als een idioot
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
Waarom, oh waarom brengt God me altijd terug naar jou?

I go back to you, back to you, back to you (I go back to you)
Ik ga terug naar jou, terug naar jou, terug naar jou (ik ga terug naar jou)
Back to you, back to you, back to you (back to you)
Terug naar jou, terug naar jou, terug naar jou (terug naar jou)
I go back to you, back to you, back to you everytime
Ik ga terug naar jou, terug naar jou, elke keer weer terug
I go back to you, back to you, back to you
Ik ga terug naar jou, terug naar jou, terug naar jou
Back to you, back to you, back to you
Terug naar jou, terug naar jou, terug naar jou
I go back to you, back to you, back to you everytime
Ik ga terug naar jou, terug naar jou, elke keer weer terug