Ariana Grande – Everytime Versuri Traduse în Română

Back to you, back to you, back to you
Înapoi la tine, înapoi la tine, înapoi la tine
Back to you, back to you, back to you
Înapoi la tine, înapoi la tine, înapoi la tine
I go back to you, back to you, back to you everytime
Mă întorc la tine, înapoi la tine, înapoi la tine de fiecare dată

I get tired of your no-shows
M-am săturat de nenumăratele tale spectacole
You get tired of my control
Te plictisești de controlul meu
They keep telling me to let go
Îmi spun să renunț
But I don’t really let go when I say so
Dar nu-mi dau drumul când o spun
I keep giving people blank stares
Mereu dau oamenilor priviri goale
I’m so different when you’re not there
Sunt atât de diferit când nu sunteți acolo
It’s like something out of Shakespeare
E ca și cumva din Shakespeare
Because I’m really not here when you’re not there
Pentru că nu sunt aici când nu ești acolo

I’ve tried to fight our energy
Am încercat să ne luptăm cu energia
But everytime I think I’m free
Dar de fiecare dată când cred că sunt liber

You get high and call on the regular
Ridică-te și cheamă pe regulate
I get weak and fall like a teenager
Am slăbit și am căzut ca un adolescent
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
De ce, de ce Dumnezeu mă mai aduce înapoi la voi?
I get drunk, pretend that I’m over it
Mă îmbăt, pretinzând că sunt peste el
Self-destruct, show up like an idiot
Self-destruct, arata ca un idiot
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
De ce, de ce Dumnezeu mă mai aduce înapoi la voi?

I go back to you, back to you, back to you
Mă întorc la tine, înapoi la tine, înapoi la tine
Back to you, back to you, back to you
Înapoi la tine, înapoi la tine, înapoi la tine
I go back to you, back to you, back to you everytime
Mă întorc la tine, înapoi la tine, înapoi la tine de fiecare dată

Just when I get on a new wave
Doar când am un nou val
Boy, you look at me and I slip outta my lace
Băiete, te uiți la mine și eu scap de dantela mea
They keep calling me a head-case
Îmi zic că-mi dau un cap
‘Cause I can’t make a good case why we can’t change
Pentru că nu pot face un caz bun de ce nu putem schimba

I’ve tried to fight our energy
Am încercat să ne luptăm cu energia
But everytime I think I’m free
Dar de fiecare dată când cred că sunt liber

You get high and call on the regular
Ridică-te și cheamă pe regulate
I get weak and fall like a teenager
Am slăbit și am căzut ca un adolescent
Why, oh why does God keep bringing me back to you? (back to you, baby)
De ce, de ce Dumnezeu mă mai aduce înapoi la voi? (inapoi la tine, iubito)
I get drunk, pretend that I’m over it
Mă îmbăt, pretinzând că sunt peste el
Self-destruct, show up like an idiot
Self-destruct, arata ca un idiot
Why, oh why does God keep bringing me back to you?
De ce, de ce Dumnezeu mă mai aduce înapoi la voi?

I go back to you, back to you, back to you (I go back to you)
Mă întorc la tine, înapoi la tine, înapoi la tine (mă întorc la tine)
Back to you, back to you, back to you (back to you)
Înapoi la tine, înapoi la tine, înapoi la tine (înapoi la tine)
I go back to you, back to you, back to you everytime
Mă întorc la tine, înapoi la tine, înapoi la tine de fiecare dată
I go back to you, back to you, back to you
Mă întorc la tine, înapoi la tine, înapoi la tine
Back to you, back to you, back to you
Înapoi la tine, înapoi la tine, înapoi la tine
I go back to you, back to you, back to you everytime
Mă întorc la tine, înapoi la tine, înapoi la tine de fiecare dată