Ariana Grande – Fake Smile lời bài hát phiên âm tiếng việt

After laughter comes tears
Nước mắt tuôn rơi sau tiếng cười
After laughter comes tears
Nước mắt tuôn rơi sau tiếng cười

Another night, another party, sayin’ hi to everybody
Một đêm khác, một bữa tiệc khác, chào mọi người
I’m sorry, it’s time to leave, I gotta leave now
Tôi xin lỗi, đã đến lúc rời đi, tôi phải rời đi ngay bây giờ
Got somewhere I gotta be now, I’m starving
Tôi phải đi đâu đó, tôi phải đi bây giờ, tôi đang đói
Can somebody walk me to my car?
Ai đó có thể đi bộ với tôi đến xe của tôi?
If I go alone, I’m not gon’ make it very far
Nếu tôi đi một mình, tôi sẽ không đi quá xa
I’m happy for the love and all of the above
Tôi hạnh phúc vì tình yêu và tất cả những điều trên
If I’m being honest, I done been through way too much
Nếu tôi trung thực, tôi đã làm quá nhiều

I can’t fake another smile
Tôi không thể giả tạo một nụ cười nữa
I can’t fake like I’m alright
Tôi không thể giả tạo như tôi được
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)
And I won’t say I’m feeling fine
Và tôi sẽ không nói rằng tôi cảm thấy tốt
After what I been through, I can’t lie
Sau những gì tôi đã trải qua, tôi không thể nói dối
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)

F*ck a fake smile, smile
Tôi không thích nụ cười giả tạo, nụ cười
F*ck a fake smile, fake smile
Tôi không thích nụ cười giả tạo, nụ cười giả tạo

I read the things they write about me
Tôi đọc những điều họ viết về tôi
Hear what they’re sayin’ on the TV, it’s crazy
Nghe những gì họ nói trên TV, thật điên rồ
It’s gettin’ hard for them to shock me
Thật khó để họ làm tôi sốc
But every now and then, it’s shocking, don’t blame me
Nhưng cứ thỉnh thoảng, nó gây sốc, đừng trách tôi
I know it’s the life that I chose
Tôi biết đó là cuộc sống mà tôi đã chọn
But baby, I’m grateful, I want you to know
Nhưng em yêu, anh biết ơn, anh muốn em biết
I’m happy for the love and all of the above
Tôi hạnh phúc vì tình yêu và tất cả những điều trên
If I’m being honest, I done been through way too much
Nếu tôi trung thực, tôi đã trải qua quá nhiều

I can’t fake another smile
Tôi không thể giả tạo một nụ cười nữa
I can’t fake like I’m alright
Tôi không thể giả tạo như tôi được
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)
And I won’t say I’m feeling fine
Và tôi sẽ không nói rằng tôi cảm thấy tốt
After what I been through, I can’t lie
Sau những gì tôi đã trải qua, tôi không thể nói dối
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)

F*ck a fake smile, smile
Tôi không thích nụ cười giả tạo, nụ cười
F*ck a fake smile, fake smile
Tôi không thích nụ cười giả tạo, nụ cười giả tạo

If I’m hurt, I ain’t gon’ lie about it
Nếu tôi bị tổn thương, tôi sẽ không nói dối về điều đó
Arms crossed with the attitude, lips pouted
Khoanh tay với thái độ, đôi môi bĩu môi
If I’m mad, I ain’t gon’ lie about it
Nếu tôi điên, tôi sẽ không nói dối về điều đó
Neck roll with the attitude, yuh
Cổ với thái độ, vâng
If I’m hurt, I ain’t gon’ lie about it
Nếu tôi bị tổn thương, tôi sẽ không nói dối về điều đó
Arms crossed with the attitude, lips pouted
Khoanh tay với thái độ, đôi môi bĩu môi
If I’m mad, I ain’t gon’ lie about it
Nếu tôi điên, tôi sẽ không nói dối về điều đó
Neck roll with the attitude, yuh
Cổ với thái độ, yuh

I can’t fake another smile (And I can’t fake)
Tôi không thể giả tạo một nụ cười khác (Và tôi không thể giả tạo)
I can’t fake like I’m alright (No smile)
Tôi không thể giả tạo như tôi được (Không có nụ cười)
Woo, ah (Woo, ah) (Ooh)
Woo, ah (Woo, ah) (oh)
And I won’t say I’m feeling fine (I’m feeling fine)
Và tôi sẽ không nói rằng tôi cảm thấy ổn (tôi cảm thấy ổn)
After what I been through, I can’t lie
Sau những gì tôi đã trải qua, tôi không thể nói dối
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)

F*ck a fake smile, smile
Tôi không thích nụ cười giả tạo, nụ cười
F*ck a fake smile, fake smile (Yeah)
Tôi không thích một nụ cười giả tạo, nụ cười giả tạo (vâng)