Ariana Grande – Fake Smile Songtekst Vertaling Nederlands

After laughter comes tears
Tranen komen na het lachen
After laughter comes tears
Tranen komen na het lachen

Another night, another party, sayin’ hi to everybody
Nog een nacht, nog een feestje, iedereen gedag zeggen
I’m sorry, it’s time to leave, I gotta leave now
Het spijt me, het is tijd om te vertrekken, ik moet nu vertrekken
Got somewhere I gotta be now, I’m starving
Ik moet ergens heen, ik moet nu gaan, ik heb honger
Can somebody walk me to my car?
Kan iemand met mij naar mijn auto lopen?
If I go alone, I’m not gon’ make it very far
Als ik alleen ga, zal ik het niet ver brengen
I’m happy for the love and all of the above
Ik ben blij voor de liefde en al het bovenstaande
If I’m being honest, I done been through way too much
Als ik eerlijk ben, heb ik veel te veel gedaan

I can’t fake another smile
Ik kan geen andere glimlach nepen
I can’t fake like I’m alright
Ik kan niet faken alsof ik in orde ben
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)
And I won’t say I’m feeling fine
En ik zal niet zeggen dat ik me goed voel
After what I been through, I can’t lie
Na wat ik heb meegemaakt, kan ik niet liegen
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)

F*ck a fake smile, smile
Ik hou niet van een valse glimlach, lach
F*ck a fake smile, fake smile
Ik hou niet van een valse glimlach, valse glimlach

I read the things they write about me
Ik lees de dingen die ze over mij schrijven
Hear what they’re sayin’ on the TV, it’s crazy
Hoor wat ze op tv zeggen, het is gek
It’s gettin’ hard for them to shock me
Het wordt moeilijk voor ze om me te shockeren
But every now and then, it’s shocking, don’t blame me
Maar af en toe, het is schokkend, geef mij niet de schuld
I know it’s the life that I chose
Ik weet dat het het leven is dat ik heb gekozen
But baby, I’m grateful, I want you to know
Maar schat, ik ben dankbaar, ik wil dat je het weet
I’m happy for the love and all of the above
Ik ben blij voor de liefde en al het bovenstaande
If I’m being honest, I done been through way too much
Als ik eerlijk ben, heb ik veel te veel gedaan

I can’t fake another smile
Ik kan geen andere glimlach nepen
I can’t fake like I’m alright
Ik kan niet faken alsof ik in orde ben
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)
And I won’t say I’m feeling fine
En ik zal niet zeggen dat ik me goed voel
After what I been through, I can’t lie
Na wat ik heb meegemaakt, kan ik niet liegen
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)

F*ck a fake smile, smile
Ik hou niet van een valse glimlach, lach
F*ck a fake smile, fake smile
Ik hou niet van een valse glimlach, valse glimlach

If I’m hurt, I ain’t gon’ lie about it
Als ik gewond ben, lieg ik er niet over
Arms crossed with the attitude, lips pouted
Armen gekruist met de houding, lippen pruilend
If I’m mad, I ain’t gon’ lie about it
Als ik boos ben, lieg ik er niet over
Neck roll with the attitude, yuh
Nek met de houding, ja
If I’m hurt, I ain’t gon’ lie about it
Als ik gewond ben, lieg ik er niet over
Arms crossed with the attitude, lips pouted
Armen gekruist met de houding, lippen pruilend
If I’m mad, I ain’t gon’ lie about it
Als ik boos ben, lieg ik er niet over
Neck roll with the attitude, yuh
Nektrol met de instelling, yuh

I can’t fake another smile (And I can’t fake)
Ik kan geen andere glimlach faken (en ik kan niet faken)
I can’t fake like I’m alright (No smile)
Ik kan niet faken alsof ik in orde ben (geen glimlach)
Woo, ah (Woo, ah) (Ooh)
Woo, ah (Woo, ah) (oh)
And I won’t say I’m feeling fine (I’m feeling fine)
En ik zal niet zeggen dat ik me goed voel (ik voel me goed)
After what I been through, I can’t lie
Na wat ik heb meegemaakt, kan ik niet liegen
Woo, ah (Woo, ah)
Woo, ah (Woo, ah)

F*ck a fake smile, smile
Ik hou niet van een valse glimlach, lach
F*ck a fake smile, fake smile (Yeah)
Ik hou niet van een valse glimlach, valse glimlach (ja)