Ariana Grande – God is a woman Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

You, you love it how I move you
Ty, kochasz to, jak cię poruszam
You love it how I touch you, my one
Kochasz to, jak cię dotykam, mój
When all is said and done
Kiedy wszystko już zostało powiedziane i zrobione

You’ll believe God is a woman
Będziesz wierzyć, że Bóg jest kobietą
And I, I feel it after midnight
I ja, czuję to po północy
A feeling that you can’t fight, my one
Poczucie, że nie możesz walczyć, mój
It lingers when we’re done
Pozostaje, gdy skończymy
You’ll believe God is a woman
Będziesz wierzyć, że Bóg jest kobietą

I don’t wanna waste no time, yeah
Nie chcę tracić czasu, tak
You ain’t got a one-track mind, yeah
Nie masz skupionego umysłu, tak
Have it any way you like, yeah
Żyj, jak chcesz, tak
And I can tell that you know I know how I want it
I mogę powiedzieć, że wiesz, że wiem, jak tego chcę
Ain’t nobody else can relate
Nikt inny nie może się odnieść
Boy, I like that you ain’t afraid
Chłopcze, podoba mi się, że się nie boisz
Baby, lay me down and let’s pray
Kochanie, połóż mnie i pomódlmy się
I’m tellin’ you the way I like it, how I want it
Mówię ci, jak mi się podoba, jak tego chcę

(Yeah)
(Tak)
And I can be all the things you told me not to be
I mogę być wszystkim, o czym mi kazałeś nie być
(Yeah)
(Tak)
When you try to come for me, I keep on flourishing
Kiedy próbujesz przyjść po mnie, ciągle się rozkwitam
(Yeah)
(Tak)
And he see the universe when I’m in company
I widzi wszechświat, kiedy jestem w towarzystwie
It’s all in me
Wszystko jest we mnie

You, you love it how I move you
Ty, kochasz to, jak cię poruszam
You love it how I touch you, my one
Kochasz to, jak cię dotykam, mój
When all is said and done
Kiedy wszystko już zostało powiedziane i zrobione
You’ll believe God is a woman
Będziesz wierzyć, że Bóg jest kobietą
And I, I feel it after midnight
I ja, czuję to po północy
A feeling that you can’t fight, my one
Poczucie, że nie możesz walczyć, mój
It lingers when we’re done
Pozostaje, gdy skończymy
You’ll believe God is a woman
Będziesz wierzyć, że Bóg jest kobietą

I tell you all the things you should know
Mówię ci wszystko, co powinieneś wiedzieć
So baby, take my hands, save your soul
Więc kochanie, weź moje ręce, ocal swoją duszę
We can make it last, take it slow
Możemy zrobić to ostatnie, powoli
And I can tell that you know I know how I want it, yeah
I mogę powiedzieć, że wiesz, że wiem, jak tego chcę, tak
But you’re different from the rest
Ale różnisz się od reszty
And boy, if you confess, you might get blessed
I chłopcze, jeśli się przyznasz, możesz zostać pobłogosławiony
See if you deserve what comes next
Sprawdź, czy zasługujesz na to, co będzie dalej
I’m telling you the way I like it, how I want it
Mówię ci, jak mi się podoba, jak tego chcę

(Yeah)
(Tak)
And I can be all the things you told me not to be
I mogę być wszystkim, o czym mi kazałeś nie być
(Yeah)
(Tak)
When you try to come for me, I keep on flourishing
Kiedy próbujesz przyjść po mnie, ciągle się rozkwitam
(Yeah)
(Tak)
And he see the universe when I’m in company
I widzi wszechświat, kiedy jestem w towarzystwie
It’s all in me
Wszystko jest we mnie

You, you love it how I move you
Ty, kochasz to, jak cię poruszam
You love it how I touch you, my one
Kochasz to, jak cię dotykam, mój
When all is said and done
Kiedy wszystko już zostało powiedziane i zrobione
You’ll believe God is a woman
Będziesz wierzyć, że Bóg jest kobietą
And I, I feel it after midnight
I ja, czuję to po północy
A feelin’ that you can’t fight, my one
Poczucie, że nie możesz walczyć, mój
It lingers when we’re done
Pozostaje, gdy skończymy
You’ll believe God is a woman
Będziesz wierzyć, że Bóg jest kobietą

(God is a woman)
(Bóg jest kobietą)
Yeah, yeah
Tak tak
(God is a woman, yeah)
(Bóg jest kobietą, tak)
My one
Mój jeden
(One)
(Jeden)
When all is said and done
Kiedy wszystko już zostało powiedziane i zrobione
You’ll believe God is a woman
Będziesz wierzyć, że Bóg jest kobietą
You’ll believe God
Będziecie wierzyć w Boga
(God is a woman)
(Bóg jest kobietą)
Oh, yeah
O tak
(God is a woman, yeah)
(Bóg jest kobietą, tak)
(One)
(Jeden)
It lingers when we’re done
Pozostaje, gdy skończymy
You’ll believe God is a woman
Będziesz wierzyć, że Bóg jest kobietą