Ariana Grande – God is a woman Versuri Traduse în Română

You, you love it how I move you
Tu, îți place cum te mut
You love it how I touch you, my one
Îți place cum te ating, pe a mea
When all is said and done
Cand totul e spus si facut

You’ll believe God is a woman
Vei crede că Dumnezeu este o femeie
And I, I feel it after midnight
Și eu, simt asta după miezul nopții
A feeling that you can’t fight, my one
Sentimentul că nu poți să lupți, a mea
It lingers when we’re done
Ea rămâne când terminăm
You’ll believe God is a woman
Vei crede că Dumnezeu este o femeie

I don’t wanna waste no time, yeah
Nu vreau să pierd timpul, da
You ain’t got a one-track mind, yeah
Nu ai o minte concentrată, da
Have it any way you like, yeah
Dă-i cum vrei, da
And I can tell that you know I know how I want it
Și pot să spun că știi că știu cum o vreau
Ain’t nobody else can relate
Nimeni altcineva nu se poate relaționa
Boy, I like that you ain’t afraid
Băiete, îmi place că nu ți-e frică
Baby, lay me down and let’s pray
Baby, pune-mă jos și să ne rugăm
I’m tellin’ you the way I like it, how I want it
Îți spun cum îmi place, cum vreau

(Yeah)
(Da)
And I can be all the things you told me not to be
Și pot fi toate lucrurile pe care mi-ai spus să nu fiu
(Yeah)
(Da)
When you try to come for me, I keep on flourishing
Când încerci să vii pentru mine, eu tot mă înflorește
(Yeah)
(Da)
And he see the universe when I’m in company
Și vede universul când sunt în companie
It’s all in me
E totul în mine

You, you love it how I move you
Tu, îți place cum te mut
You love it how I touch you, my one
Îți place cum te ating, pe a mea
When all is said and done
Cand totul e spus si facut
You’ll believe God is a woman
Vei crede că Dumnezeu este o femeie
And I, I feel it after midnight
Și eu, simt asta după miezul nopții
A feeling that you can’t fight, my one
Sentimentul că nu poți să lupți, a mea
It lingers when we’re done
Ea rămâne când terminăm
You’ll believe God is a woman
Vei crede că Dumnezeu este o femeie

I tell you all the things you should know
Îți spun toate lucrurile pe care trebuie să le știi
So baby, take my hands, save your soul
Deci, iubito, ia-ți mâinile, salvează-ți sufletul
We can make it last, take it slow
Putem face ultima, ia-o încet
And I can tell that you know I know how I want it, yeah
Și pot să spun că știi că știu cum vreau, da
But you’re different from the rest
Dar sunteți diferit de ceilalți
And boy, if you confess, you might get blessed
Și băiete, dacă mărturisești, poți fi binecuvântat
See if you deserve what comes next
Vezi dacă merdești ce urmează
I’m telling you the way I like it, how I want it
Îți spun cum îmi place, cum vreau

(Yeah)
(Da)
And I can be all the things you told me not to be
Și pot fi toate lucrurile pe care mi-ai spus să nu fiu
(Yeah)
(Da)
When you try to come for me, I keep on flourishing
Când încerci să vii pentru mine, eu tot mă înflorește
(Yeah)
(Da)
And he see the universe when I’m in company
Și vede universul când sunt în companie
It’s all in me
E totul în mine

You, you love it how I move you
Tu, îți place cum te mut
You love it how I touch you, my one
Îți place cum te ating, pe a mea
When all is said and done
Cand totul e spus si facut
You’ll believe God is a woman
Vei crede că Dumnezeu este o femeie
And I, I feel it after midnight
Și eu, simt asta după miezul nopții
A feelin’ that you can’t fight, my one
Sentimentul că nu poți să lupți, a mea
It lingers when we’re done
Ea rămâne când terminăm
You’ll believe God is a woman
Vei crede că Dumnezeu este o femeie

(God is a woman)
(Dumnezeu este o femeie)
Yeah, yeah
Da da
(God is a woman, yeah)
(Dumnezeu este o femeie, da)
My one
A mea
(One)
(Unu)
When all is said and done
Cand totul e spus si facut
You’ll believe God is a woman
Vei crede că Dumnezeu este o femeie
You’ll believe God
Vei crede în Dumnezeu
(God is a woman)
(Dumnezeu este o femeie)
Oh, yeah
Oh da
(God is a woman, yeah)
(Dumnezeu este o femeie, da)
(One)
(Unu)
It lingers when we’re done
Ea rămâne când terminăm
You’ll believe God is a woman
Vei crede că Dumnezeu este o femeie