Ariana Grande – imagine Songtekst Vertaling Nederlands

Step up the two of us, nobody knows us
Ga met z’n tweetjes vooruit, niemand kent ons
Get in the car like, “Skrrt”
Ga snel in de auto zitten
Staying up all night, order me pad thai
Blijf de hele nacht op, bestel me een gerecht uit Thailand
Then we gon’ sleep ’til noon
Dan slapen we tot het middaguur
Me with no makeup, you in the bathtub
Ik zonder make-up, jij in de badkuip
Bubbles and bubbly, ooh
Bellen en bubbels
This is a pleasure, feel like we never act this regular
Dit is een plezier, het voelt alsof we deze normale nooit doen

Click, click, click and post
Klik, klik, klik op foto’s en post op sociale media
Drip-drip-dripped in gold
Druppelen, druipen, druipen van goud
Quick, quick, quick, let’s go
Snel, snel, snel, laten we gaan
Kiss me and take off your clothes
Kus me en doe je kleren uit

Imagine a world like that
Stel je een dergelijke wereld voor
Imagine a world like that
Stel je een dergelijke wereld voor
We go like up ’til I’m ‘sleep on your chest
We gaan zo door tot ik op je borst slaap
Love how my face fits so good in your neck
Ik hou ervan hoe mijn gezicht zo goed in je nek past
Why can’t you imagine a world like that?
Waarom kun je zo’n wereld niet voorstellen?
Imagine a world
Stel je een wereld voor

Knew you were perfect after the first kiss
Ik wist dat je perfect was na de eerste kus
Took a deep breath like, “Ooh”
Haalde diep adem
Feels like forever, baby, I never thought that it would be you
Voelt als eeuwig, schat, ik had nooit gedacht dat jij het zou zijn
Tell me your secrets, all of the creep shit
Vertel me je geheimen, alle engerds
That’s how I know it’s true
Dat is hoe ik weet dat het waar is
Baby, direct it, name in the credits
Baby, richt het, naam in de aftiteling
Like the movies do
Zoals de films doen

Click, click, click and post
Klik, klik, klik op foto’s en post op sociale media
Drip-drip-dripped in gold
Druppelen, druipen, druipen van goud
Quick, quick, quick, let’s go
Snel, snel, snel, laten we gaan
Kiss me and take off your clothes
Kus me en doe je kleren uit

Imagine a world like that
Stel je een dergelijke wereld voor
Imagine a world like that
Stel je een dergelijke wereld voor
We go like up ’til I’m ‘sleep on your chest
We gaan zo omhoog tot ik op je borst slaap
Love how my face fits so good in your neck
Ik hou ervan hoe mijn gezicht zo goed in je nek past
Why can’t you imagine a world like that?
Waarom kun je zo’n wereld niet voorstellen?
Imagine a world
Stel je een wereld voor

Can you imagine it?
Kun je je het voorstellen
Can you imagine it?
Kun je je het voorstellen
Can you imagine it?
Kun je je het voorstellen
Can you imagine it?
Kun je je het voorstellen
Can you imagine it? (Can you imagine?)
Kun je je het voorstellen (kan je je voorstellen)
Can you imagine it? (Can you imagine?)
Kun je je het voorstellen (kan je je voorstellen)
Can you imagine it? (Ooh)
Kun je je het voorstellen (Oh)
Imagine that
Stel je voor dat
Imagine it, imagine it
Stel je voor, stel je het voor
Imagine it, imagine it
Stel je voor, stel je het voor
Imagine, imagine
Stel je voor, stel je voor
Imagine, imagine
Stel je voor, stel je voor
Imagine, imagine
Stel je voor, stel je voor