Ariana Grande – imagine Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Step up the two of us, nobody knows us
Podejdź do nas dwojga, nikt nas nie zna
Get in the car like, “Skrrt”
Szybko wsiadaj
Staying up all night, order me pad thai
Pozostając całą noc, zamów mi danie z Tajlandii
Then we gon’ sleep ’til noon
A potem będziemy spać do południa
Me with no makeup, you in the bathtub
Ja bez makijażu, ty w wannie
Bubbles and bubbly, ooh
Bąbelki i bąbelki
This is a pleasure, feel like we never act this regular
To przyjemność, czuję, że nigdy nie wykonujemy tego regularnie

Click, click, click and post
Kliknij, kliknij, kliknij zdjęcia i publikuj w mediach społecznościowych
Drip-drip-dripped in gold
Kroplówka, kroplówka, kapała w złoto
Quick, quick, quick, let’s go
Szybko, szybko, szybko, chodźmy
Kiss me and take off your clothes
Pocałuj mnie i zdejmij ubranie

Imagine a world like that
Wyobraź sobie taki świat
Imagine a world like that
Wyobraź sobie taki świat
We go like up ’til I’m ‘sleep on your chest
Pójdziemy jak do snu na twojej klatce piersiowej
Love how my face fits so good in your neck
Uwielbiam, jak moja twarz pasuje tak dobrze w twojej szyi
Why can’t you imagine a world like that?
Dlaczego nie możesz sobie wyobrazić takiego świata
Imagine a world
Wyobraź sobie świat

Knew you were perfect after the first kiss
Wiedziałeś, że jesteś idealny po pierwszym pocałunku
Took a deep breath like, “Ooh”
Wziął głęboki oddech
Feels like forever, baby, I never thought that it would be you
Czuję się jak na zawsze, kochanie, nigdy nie myślałem, że to ty
Tell me your secrets, all of the creep shit
Powiedz mi swoje sekrety, całe to gówno
That’s how I know it’s true
W ten sposób wiem, że to prawda
Baby, direct it, name in the credits
Kochanie, skieruj to, nazwij w napisach
Like the movies do
Podobnie jak w filmach

Click, click, click and post
Klikaj, klikaj, klikaj zdjęcia i publikuj w mediach społecznościowych
Drip-drip-dripped in gold
Kroplówka, kroplówka, kapała w złoto
Quick, quick, quick, let’s go
Szybko, szybko, szybko, chodźmy
Kiss me and take off your clothes
Pocałuj mnie i zdejmij ubranie

Imagine a world like that
Wyobraź sobie taki świat
Imagine a world like that
Wyobraź sobie taki świat
We go like up ’til I’m ‘sleep on your chest
Idziemy jak do snu na twojej piersi
Love how my face fits so good in your neck
Uwielbiam, jak moja twarz pasuje tak dobrze w twojej szyi
Why can’t you imagine a world like that?
Dlaczego nie możesz sobie wyobrazić takiego świata
Imagine a world
Wyobraź sobie świat

Can you imagine it?
Czy możesz to sobie wyobrazić?
Can you imagine it?
Czy możesz to sobie wyobrazić?
Can you imagine it?
Czy możesz to sobie wyobrazić?
Can you imagine it?
Czy możesz to sobie wyobrazić?
Can you imagine it? (Can you imagine?)
Czy możesz to sobie wyobrazić (możesz sobie wyobrazić)
Can you imagine it? (Can you imagine?)
Czy możesz to sobie wyobrazić (możesz sobie wyobrazić)
Can you imagine it? (Ooh)
Czy możesz to sobie wyobrazić?
Imagine that
Wyobraź sobie, że
Imagine it, imagine it
Wyobraź to sobie, wyobraź to sobie
Imagine it, imagine it
Wyobraź to sobie, wyobraź to sobie
Imagine, imagine
Wyobraź sobie, wyobraź sobie
Imagine, imagine
Wyobraź sobie, wyobraź sobie
Imagine, imagine
Wyobraź sobie, wyobraź sobie