Ariana Grande – imagine Text Piesne Preklad v Slovensky

Step up the two of us, nobody knows us
Vyšší dvaja z nás, nikto nás nevie
Get in the car like, “Skrrt”
Dostaňte sa rýchlo do auta
Staying up all night, order me pad thai
Zostať po celú noc, aby mi Thajsko jedlo
Then we gon’ sleep ’til noon
Potom budeme spať až do poludnia
Me with no makeup, you in the bathtub
Mňa bez make-upu ste vo vani
Bubbles and bubbly, ooh
Bubliny a bubliny
This is a pleasure, feel like we never act this regular
Je to potešenie, cítime sa, že nikdy nevykonávame toto pravidelné

Click, click, click and post
Kliknite, kliknite, kliknite na fotky a uverejnite príspevok na sociálnych médiách
Drip-drip-dripped in gold
Odkvapkajte, odkvapkávajte, odkvapte do zlata
Quick, quick, quick, let’s go
Rýchlo, rýchlo, rýchlo, poďme
Kiss me and take off your clothes
Políbaj ma a odoberaj si šaty

Imagine a world like that
Predstavte si taký svet
Imagine a world like that
Predstavte si taký svet
We go like up ’til I’m ‘sleep on your chest
Budeme ísť až do spánku na hrudi
Love how my face fits so good in your neck
Milujem, ako môj tvár dobre padne do tvojho krku
Why can’t you imagine a world like that?
Prečo si nedokážete predstaviť takýto svet
Imagine a world
Predstavte si svet

Knew you were perfect after the first kiss
Vedeli ste, že ste boli perfektní po prvom bozku
Took a deep breath like, “Ooh”
Zhlboka sa nadýchol
Feels like forever, baby, I never thought that it would be you
Cítim sa navždy, zlatko, nikdy som si nemyslel, že by si to bol ty
Tell me your secrets, all of the creep shit
Povedz mi svoje tajomstvá, všetko hlúpe hovno
That’s how I know it’s true
Tak viem, že je to pravda
Baby, direct it, name in the credits
Baby, nasmerujte to, meno v kreditoch
Like the movies do
Rovnako ako filmy

Click, click, click and post
Kliknite, kliknite, kliknite na fotky a uverejnite príspevok na sociálnych médiách
Drip-drip-dripped in gold
Odkvapkajte, odkvapkávajte, odkvapte do zlata
Quick, quick, quick, let’s go
Rýchlo, rýchlo, rýchlo, poďme
Kiss me and take off your clothes
Políbaj ma a odoberaj si šaty

Imagine a world like that
Predstavte si taký svet
Imagine a world like that
Predstavte si taký svet
We go like up ’til I’m ‘sleep on your chest
Pôjdeme až do spánku na hrudi
Love how my face fits so good in your neck
Milujem, ako môj tvár dobre padne do tvojho krku
Why can’t you imagine a world like that?
Prečo si nedokážete predstaviť takýto svet
Imagine a world
Predstavte si svet

Can you imagine it?
Dokážete si to predstaviť?
Can you imagine it?
Dokážete si to predstaviť?
Can you imagine it?
Dokážete si to predstaviť?
Can you imagine it?
Dokážete si to predstaviť?
Can you imagine it? (Can you imagine?)
Dokážete si to predstaviť (viete si predstaviť)
Can you imagine it? (Can you imagine?)
Dokážete si to predstaviť (viete si predstaviť)
Can you imagine it? (Ooh)
Dokážete si to predstaviť (Oh)
Imagine that
Predstav si to
Imagine it, imagine it
Predstavte si to, predstavte si to
Imagine it, imagine it
Predstavte si to, predstavte si to
Imagine, imagine
Predstavte si, predstavte si to
Imagine, imagine
Predstavte si, predstavte si to
Imagine, imagine
Predstavte si, predstavte si to